Aseman Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö. Sen jäsenet ovat nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan edustajia. Järjestön tavoitteena on saada aikaan henkilökohtainen ja toimiva vuorovaikutus aikuisten ja nuorten välille.

 

Vuonna 1990 perustetun Aseman Lapset ry:n perustehtävä on edistää nuorten tervettä kasvua ja ehkäistä syrjäytymistä, väkivaltaa, rikollisuutta ja päihteiden ongelmakäyttöä. Järjestö pyrkii kehittämään lasten, nuorten ja perheiden sekä koko yhteiskunnan hyvinvointia.

 

Aseman Lapset ry on Lastensuojelun Keskusliiton, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsen. Järjestön yhteistyön piiriin kuuluu myös muita järjestöjä, kuntia, seurakuntia, yhteisöjä, yksityishenkilöitä, yrityksiä, viranomaisia ja Raha-automaattiyhdistys.

 

 

Toimintamuotomme

 

Aseman Lapset ry:n päätoimintamuotoja ovat Walkers ja Friends. Olemme myös mukana monenlaisissa hankkeissa ja projekteissa ja järjestämme työmme teemoihin liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia.

 

 
   

-toiminnassa aikuiset kohtaavat nuoria sekä kahviloissa että kadulla. Eri puolilla Suomea on 13 kahvilaa, joiden lisäksi nuoria kohdataan myös Walkers-Hubu-bussissa Helsingin keskustassa ja lähiöissä pääkaupunkiseudun alueella. Walkers-toiminta on taustayhteisön järjestämää ja ylläpitämää, ja sen ytimenä on ryhmä koulutettuja aikuisia vapaaehtoistyöntekijöitä.            

   

Näistä linkeistä löydät Walkersien yhteyshenkilöt, koulutuskalenterin ja osoitteet sekä aukioloajat.

   
     

on mielen hyvinvointia tukeva ohjelma lapsille ja nuorille. Koulussa tai muussa ympäristössä toteutettavan ohjelman tapaamisissa lapset ja nuoret keskustelevat ja tekevät erilaisia harjoituksia, joiden avulla etsitään konkreettisia keinoja selviytyä huolta ja pelkoa aiheuttavista elämäntilanteista.

 

Lisää tietoa Friends-koulutuksista ja aikataulun syksylle 2013 löydät täältä.

   
     
     

   

Liikkuvaksi nuorisokahvilaksi rakennettu Walkers-bussi kiertää pääkaupunkiseudun lähiöitä vieden nuorille alueilla jo olevia palveluita täydentävää toimintaa.

 

Lisää tietoa Walkers-bussitoiminnasta täältä.

   
     
     
LÖYTÄVÄ NUORISOTYÖ    

-hankkeessa (2013-2017) kehitämme erilaisia työmuotoja julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa, aikaansa viettävien nuorten kanssa toimimiseksi.

 

Lisää tietoa Löytävästä nuorisotyöstä täältä.