Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Blogisarja, osa 3: Kohtaamalla luottamusta ja hyvinvointia koulujen arkeen

Blogisarja, osa 3: Kohtaamalla luottamusta ja hyvinvointia koulujen arkeen

Useimmat muistavat kouluajoiltaan oppisisältöjä paremmin arjen kohtaamisia, olivatpa ne sitten positiivisia tai negatiivisia. Yksi muistaa opettajan suutuspäissään sanoneen, ettei sinusta koskaan tule mitään ja sanojen kummittelevan varjon aikuisuuteen saakka. Toinen opettajan, joka jaksoi kysyä, miten harrastuksen parissa sujuu.

Arvostava kohtaaminen on avain luottamukseen. K-0-työskentelyssä on kohdattu useita ammattitaitoisia opettajia mutta toisaalta jouduttu myös huomaamaan, että monet nuoret kokevat opettajat vieraina. Etenkin yläkoulussa oppilailla tuntuu olevan vähän epämuodollisia keskustelumahdollisuuksia aikuisten kanssa.

On ymmärrettävää, että arjen kiire vie helposti mennessään. Juuri siksi on tärkeää säännöllisesti pysähtyä miettimään, mikä tekee omasta työstä arvokasta. Opettajan on tärkeää saada lukuvuoden tavoitteet hoidettua mutta lopulta kai kuitenkin ihmiset tekevät työstä merkityksellistä. (Ks. psykoterapeutti ja tietokirjailija Maaret Kallion pohdintaa aiheesta.)

Toimiva vuorovaikutus tukee oppimista, annammeko sen rakentamiselle tarpeeksi mahdollisuuksia?

Tutkimukset osoittavat, että helposti lähestyttävä ja vastaanottavainen opettaja on positiivisesti yhteydessä oppilaiden sosiaaliseen pärjäämiseen. Opettajasta saadut kokemukset linkittyvät oppimis- ja opiskelumotivaatioon ja näin myös saavutettaviin arvosanoihin. (Ks esim. Wang & Eccles 2012; Yeung & Leadbeater 20091.) 

Kohtaamisen mahdollisuuksia on oltava tarpeeksi usein, jotta opettajan ja nuoren välinen vuorovaikutus etenee luottamuksen rakentumiseksi. Aikuiset tuntuvat herkästi ajattelevan, ettei murrosikäinen halua aikuista lähelleen. Ja ei kaikissa tilanteissa haluakaan. Työssämme kohtaamme kuitenkin jatkuvasti murrosikäisten aikuisen nälän ja tarpeen kertoa elämästään – ja liikaa kokemuksia, etteivät aikuiset näytä kiinnostustaan. Koulun aikuisilla voi olla hyvin merkittävä rooli kehitysvaiheessa, jossa itsenäistytään ja otetaan etäisyyttä vanhemmista mutta ollaan samalla vielä varsin tarvitsevia aikuisten tuesta.

Onneksi opettajalla on mahdollisuuksia rakentaa luottamusta, myös kiireisen arjen keskellä. Yhden paikan tälle tarjoaa jokapäiväinen kouluruokailu. Ruokaillessa on luontevaa keskustella oppilaiden kanssa muistakin asioista kuin koulusta, vaikkapa menneen viikonlopun tapahtumista.

Työssämme yksi havainto on opettajien keskuudesta kantautunut huoli siitä, että aineenopettajan koulutus antaa eväitä lähinnä opetettavien aineiden opetukseen. Arki tuo mukanaan paljon muutakin, esimerkiksi oppilaiden erilaisia erityistarpeita. Toisinaan myös koulun rakenteet saattavat olla tarpeettoman jäykät ja näin mahdollistaa huonosti arjen kohtaamisia. Pahimmillaan ammattilainen ei kysy lapsen kuulumisia, koska ajattelee, ettei ole aikaa pysähtyä kuuntelemaan vastausta – tai välineitä vastata lapsen tai nuoren hätään. Hädässä olevat lapset saattavat oireilla kiusaamalla ja väkivallalla.

Kouluihin lisää ulkopuolista osaamista

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin syksyllä, että lasten tunne-elämän ja käyttäytymisen vuoksi apua hakevia perheitä on entistä enemmän. Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä on kasvanut koko maassa. Ongelmat näkyvät paitsi terveyspalveluissa myös lastensuojelussa ja kouluissa. 

Jos opettaja – tai pahimmillaan koko koulu – kokee keinottomuutta tilanteen edessä, on rohkeaa pyytää apua. Tätä ajattelutapaa alleviivaamme juurruttaessamme K-0-toimintatapaa ammattilaisten käyttöön. Yhtenä hankkeen tavoitteena onkin, että koulujen käytössä on moniammatillinen tiimi, johon kuuluu myös koulun ulkopuolisia tahoja. Tähän saakka me Aseman Lasten K-0-työntekijät olemme ulkopuolisina toimijoina jalkautuneet kouluihin. Järvenpää on ensimmäinen hankkeen kunta, joka on nimennyt K-0-koordinaattorin ja myös Lohjalla toimintaa on toteutettu Me-koulukoordinaattorin johdolla keväästä 2018 saakka.

K-0-työntekijä selvittää työparinsa kanssa tapahtumien kulun ja kaikki osapuolet, joihin tilanne on vaikuttanut. Sen jälkeen yhdessä koulun henkilökunnan kanssa mietitään toimenpiteitä. Olisiko alueen nuorisotyöntekijästä opettajalle kaveriksi ryhmäytyksen järjestämiseen? Samalla tulisi syvennettyä yhteistyötä koulun ja vapaa-ajan välillä ­– ja näytettyä tätä myös oppilaille. Entä olisiko alueella hyödynnettävissä perhetyön osaamista, jonka avulla nuorten mahdollisiin erityistarpeisiin voitaisiin vastata paremmin?

Aikuinen, ole luottamuksen arvoinen!

Aikuiselle kertominen on kiusatun nuoren ensisijainen keino saada kiusaaminen loppumaan. Nuorten hyvinvointikertomuksen mukaan peruskoulun yläluokilla kiusaamisesta jollekin koulun aikuiselle kertoneita oli hieman useampi kuin joka neljäs vastaaja2. Heistä noin kolmasosan mielestä kiusaaminen oli koulun aikuiselle kertomisen jälkeen jatkunut samanlaisena tai pahentunut. Tämä on hälyttävä luku: aikuisten on ammattiroolista riippumatta tarjottava asian korjaamiseen tarvittavaa tukea ja ymmärrettävä tarttua tilanteeseen, kun nuori aikuisen puoleen rohkaistuu kääntymään.

Koulun ammattilaisten kuulee usein tuskailevan, kuinka kiusaamiseen puuttuminen on niin vaikeaa. Näin varmasti monesti onkin. Uskomme kuitenkin, että oppilaiden tuntemuksen kautta rakentuva luottamus helpottaa huomattavasti kiusaamisen tunnistamista ja siihen puuttumista – ja myös ennaltaehkäisee tilanteiden syntymistä. K-0-työskentelyssä on saatu toistuvasti todeta, että esimerkiksi luokkahengen parantamiseen keskittyviin ryhmäytyksiin käytetty aika maksaa itsensä takaisin parempana ilmapiirinä ja työrauhana. Ja kuten todettua, sitä ei tarvitse tehdä yksin!

Äärettömän tärkeää on tarjota kiusaajalle mahdollisuus toimintansa muuttamiseen. Seksuaaliterveystyön vastaava ohjaaja Heidi Simola totesi taannoin osuvasti Aseman Lasten keskustelutilaisuudessa, että nuorelle on tärkeää antaa mahdollisuus olla toimija omassa elämässään silloinkin, kun asiat ovat menneet pieleen. Kiusaaja on keinoton lapsi, joka voi aikuisen tuella oppia rakentavampia tapoja toimia ryhmässä.

Ville Koikkalainen
Petteri Pietinen
Heikki Turkka

K-0 – kiusaamiseen puuttuva hanke


Vinkkejä luottamuksen rakentamiseen

  • Ole kiinnostunut lapsista ja heidän mielipiteistään, anna heille aikaa ja mahdollisuuksia tulla nähdyksi ja kuulluksi: ”Miten viikonloppu meni?”, ”Miten eilinen futismatsi päättyi?”, ”Onko lomasuunnitelmia?”

  • Anna myös itsestäsi, se tekee sinusta helposti lähestyttävämmän

  • Kun nuori turvautuu sinuun, ole luottamuksen arvoinen: pysähdy ja kuuntele, ota nuoren kokemus tosissaan ja toimi tilanteen vaatimalla tavalla


1  Wang, M.-T. & Eccles, J. 2012. Social support matters: Longitudinal effects of social support on three dimensions of school engagement from middle to high school. Child Development 83 (3), 877–895.

Yeung R. & Leadbeater B. 2009. Adults make a difference: The protective effects of parent and teacher emotional support on emotional and behavioral problems of peer-victimized adolescents. Journal of Community Psychology 38 (1), 80–98.

Aineiston lähde: Kouluterveyskysely 2017. Vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta.

Blogisarjassa käsitellään K-0 – kiusaamiseen puuttuvan toiminnan kokemuksia ja ajatuksia muun muassa siitä, miksi kiusaamistilanteet pääsevät pitkittymään ja kärjistymään ja mitä aikuiset voivat tehdä toisin, jotta lapsilla olisi turvallinen koulutie. K-0-toimintaa ollaan parhaillaan juurruttamassa Helsinkiin, Lohjalle ja Järvenpäähän.

Lue blogisarjan edelliset osat:

Osa 1: Selvittämättömiä konflikteja nolla
Osa 2: Kiusaamista, rikoksia vai konflikteja?


 

Lisää uusi kommentti

Uutiset

12.06.19

Nuoria huolettavat ympäristö, mielenterveysasiat ja tasa-arvo

– Paidat parempaan huomiseen nyt myynnissä Kevään aikana suomalaiset nuoret ovat voineet osallistua t-paita-...

Lue lisää

05.06.19

CXPA Finland Hack ehdotti ratkaisuja Aseman Lapset ry:n haasteisiin

Asiakkuuskokemuksen ammattilaisverkosto CXPA Finland (Customer Experience Professional Association) tarjoili Aseman...

Lue lisää

15.05.19

Keväinen ilta Wauton mukana – Kotkan nuoret kiittelevät välitöntä, rentoa ja luottamuksellista ilmapiiriä

Walkers-autot eli Wautot ovat pyörien päällä liikkuvia nuorten kohtaamispaikkoja. Ympäri Suomen liikkuu neljä...

Lue lisää

15.05.19

Työtä seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Ihastuminen, seurustelun aloittaminen ja päättäminen, seksi, sydänsurut – seksuaalisuuteen liittyvät kokemukset ja...

Lue lisää