Etusivu / Ajankohtaista / Uutiset / Friends on käytössä nyt myös erityisryhmillä

Friends on käytössä nyt myös erityisryhmillä

(Kesän 2017 ajankohtaiskatsaus)

Friends-ohjelma on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön näkö- ja kuulovammaisten sekä kielihäiriöisten lasten ja nuorten parissa. Uusi yhteistyö on aloitettu oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa Jyväskylän toimipisteessä Onervassa.

Valteri-koulu Onerva on yksi kuudesta valtion ylläpitämän Valteri- koulun toimipisteestä. Erityiskoulun tehtävänä on järjestää opetusta oppilaille, jotka näkemiseen, kuulemiseen, kieleen tai vuorovaikutukseen liittyvän vaikeuden vuoksi tarvitsevat erityistä tukea.

Mielen hyvinvointia edistävä Friends-ohjelma otettiin käyttöön Onervassa syksyllä 2016. Tänä keväänä Friends-ohjelma on ollut käytössä viidessä eri viittomakielisten ja kielihäiriöisten oppilaiden ryhmässä.

– Kokemukset ovat olleet todella hyviä. Joissain ryhmissä on keskitytty Friends-tunneilla yhteistoiminnallisuuteen ja saatu yhteisistä tuokioista usein poisjääviä oppilaita mukaan toimintaan, psykologi Tea Alarmo kertoo.

Tunnetaidot tutuiksi alusta alkaen

– Olemme Friendsin ja muiden tunnetaitoharjoitusten myötä oppineet tuntemaan oppilaiden kanssa toisiamme paremmin. Siksi on paljon helpompi päästä puhumaan heidän kanssaan myös henkilökohtaisista ja hankalistakin asioista, Alarmo kertoo.

Monet Onervassa koulua käyvät lapset ja nuoret ovat tottuneet käsittelemään Friends-ohjelman teemoja muidenkin ohjelmien ja harjoitusten avulla. Tunteiden ilmaisu, tavoitteiden asettaminen, ongelmanratkaisutaidot ja ryhmässä toimiminen alkavat olla tuttuja juttuja. Alarmon kokemuksen mukaan lapset ja nuoret pitävät Friends-ohjelmasta ja tekevät harjoituksia mielellään.

Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen systemaattinen opettelu näkyy koulun arjessa siinäkin, että oppilaat osaavat kannustaa toisiaan sekä tunnistaa ja ilmaista tunteitaan. Näin ollen myös ryhmät toimivat paremmin. Toki erityistarpeet tuovat omat haasteensa myös tunnetaitojen opetteluun, ja alku voi olla haastava.

– Tunnetaitojen opettelu on erityislapsille tärkeää siksikin, että tunnesanasto ei välttämättä ole tuttua. Näin on esimerkiksi viittomakielisten kohdalla. On lähdettävä alkeista ja keskityttävä perusasioihin, Alarmo sanoo.

Friends-ohjelmaa käytettäessä haasteena on ollut tekstin ymmärtäminen, toisilla lapsilla taas lukutaidottomuus. Ohjelmaan kuuluu 10–12 oppituntia, joiden sisältöjä on erityislasten kanssa käyty läpi mukaillen ja reilusti karsien. Monissa luokissa keskitytään toimin- nallisiin tehtäviin, ja niistä onkin saatu hyviä tuloksia.

Monipuolista tukea

Onervassa oppilaat paitsi käyvät koulua, myös saavat tukea ja ohjausta erityistarpeisiinsa. Heistä osa asuu koulun yhteydessä olevassa oppilaskodissa. Osa oppilaista asuu ja käy koulua muualla Suomessa, ja käy Onervassa vain kolmen viikon jakson ajan. Vakituisia opiskelijoita on noin 120.

Onervan henkilökunnasta noin 50 on käynyt Friends-koulutuksen. Koulun opetukseen nivoutuu tunnekasvatuspolku, mikä tarkoittaa, että Friends-ohjelma käydään läpi kaikkien pienten oppilaiden kanssa ja isommille opetetaan myös turvataitoja sekä vihanhallintaa ja sosiaalisia taitoja käsittelevää ART-ohjelmaa. Psykologi Tea Alarmo on käyttänyt Friendsiä myös aiemmassa työssään, ja on nyt mukana juurruttamassa ohjelmaa osaksi oppimis- ja ohjauskeskuksen arkea.

Valterin palvelulupauksen mukaan kaikki oppilaat saavat tasalaatuista tunne- ja turvataito-opetusta osana koulunkäyntiään. He saavat myös todistuksen tästä liitteeksi päästötodistukseensa. 

onerva_nettiin.jpg

Pienten viittomakielisten Friends-tunnilla. Ryhmä tuumailee yhdessä, missä kohti vartaloa eri tunteet tuntuvat.

Lisää uusi kommentti

Uutiset

18.12.18

Aseman Lapset ry:n Bunkkeritiimi kohtaa pitkittyneitä nuorten konflikteja

(Teksti on alun perin julkaistu Haaste-lehdessä 4/2018.)  Aseman Lapset ry:n Bunkkeritiimi työskentelee nuorten...

Lue lisää

27.11.18

Nuorten oleskelutila Stedi avattu kauppakeskus Rediin

Helsinkiin kauppakeskus Rediin on avattu nuorille avoin oleskelutila Stedi, jonka toiminnasta Aseman Lapset ry vastaa...

Lue lisää

02.11.18

Wauto yhdisti kuhmolaiset

Walkers-auto, tuttavallisemmin Wauto, on matkailuautoon rakennettu matalan kynnyksen kohtaamispaikka nuorille...

Lue lisää

10.10.18

Walkers-bussi jatkaa Itäkeskuksessa vuoden loppuun saakka

Alkusyksyn Helsingin Itäkeskuksessa toiminut Walkers-bussi jatkaa alueella toisen kohtaavan työn jakson. Nuoret ovat...

Lue lisää