Etusivu / Ajankohtaista / Uutiset / Friends on käytössä nyt myös erityisryhmillä

Friends on käytössä nyt myös erityisryhmillä

(Kesän 2017 ajankohtaiskatsaus)

Friends-ohjelma on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön näkö- ja kuulovammaisten sekä kielihäiriöisten lasten ja nuorten parissa. Uusi yhteistyö on aloitettu oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa Jyväskylän toimipisteessä Onervassa.

Valteri-koulu Onerva on yksi kuudesta valtion ylläpitämän Valteri- koulun toimipisteestä. Erityiskoulun tehtävänä on järjestää opetusta oppilaille, jotka näkemiseen, kuulemiseen, kieleen tai vuorovaikutukseen liittyvän vaikeuden vuoksi tarvitsevat erityistä tukea.

Mielen hyvinvointia edistävä Friends-ohjelma otettiin käyttöön Onervassa syksyllä 2016. Tänä keväänä Friends-ohjelma on ollut käytössä viidessä eri viittomakielisten ja kielihäiriöisten oppilaiden ryhmässä.

– Kokemukset ovat olleet todella hyviä. Joissain ryhmissä on keskitytty Friends-tunneilla yhteistoiminnallisuuteen ja saatu yhteisistä tuokioista usein poisjääviä oppilaita mukaan toimintaan, psykologi Tea Alarmo kertoo.

Tunnetaidot tutuiksi alusta alkaen

– Olemme Friendsin ja muiden tunnetaitoharjoitusten myötä oppineet tuntemaan oppilaiden kanssa toisiamme paremmin. Siksi on paljon helpompi päästä puhumaan heidän kanssaan myös henkilökohtaisista ja hankalistakin asioista, Alarmo kertoo.

Monet Onervassa koulua käyvät lapset ja nuoret ovat tottuneet käsittelemään Friends-ohjelman teemoja muidenkin ohjelmien ja harjoitusten avulla. Tunteiden ilmaisu, tavoitteiden asettaminen, ongelmanratkaisutaidot ja ryhmässä toimiminen alkavat olla tuttuja juttuja. Alarmon kokemuksen mukaan lapset ja nuoret pitävät Friends-ohjelmasta ja tekevät harjoituksia mielellään.

Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen systemaattinen opettelu näkyy koulun arjessa siinäkin, että oppilaat osaavat kannustaa toisiaan sekä tunnistaa ja ilmaista tunteitaan. Näin ollen myös ryhmät toimivat paremmin. Toki erityistarpeet tuovat omat haasteensa myös tunnetaitojen opetteluun, ja alku voi olla haastava.

– Tunnetaitojen opettelu on erityislapsille tärkeää siksikin, että tunnesanasto ei välttämättä ole tuttua. Näin on esimerkiksi viittomakielisten kohdalla. On lähdettävä alkeista ja keskityttävä perusasioihin, Alarmo sanoo.

Friends-ohjelmaa käytettäessä haasteena on ollut tekstin ymmärtäminen, toisilla lapsilla taas lukutaidottomuus. Ohjelmaan kuuluu 10–12 oppituntia, joiden sisältöjä on erityislasten kanssa käyty läpi mukaillen ja reilusti karsien. Monissa luokissa keskitytään toimin- nallisiin tehtäviin, ja niistä onkin saatu hyviä tuloksia.

Monipuolista tukea

Onervassa oppilaat paitsi käyvät koulua, myös saavat tukea ja ohjausta erityistarpeisiinsa. Heistä osa asuu koulun yhteydessä olevassa oppilaskodissa. Osa oppilaista asuu ja käy koulua muualla Suomessa, ja käy Onervassa vain kolmen viikon jakson ajan. Vakituisia opiskelijoita on noin 120.

Onervan henkilökunnasta noin 50 on käynyt Friends-koulutuksen. Koulun opetukseen nivoutuu tunnekasvatuspolku, mikä tarkoittaa, että Friends-ohjelma käydään läpi kaikkien pienten oppilaiden kanssa ja isommille opetetaan myös turvataitoja sekä vihanhallintaa ja sosiaalisia taitoja käsittelevää ART-ohjelmaa. Psykologi Tea Alarmo on käyttänyt Friendsiä myös aiemmassa työssään, ja on nyt mukana juurruttamassa ohjelmaa osaksi oppimis- ja ohjauskeskuksen arkea.

Valterin palvelulupauksen mukaan kaikki oppilaat saavat tasalaatuista tunne- ja turvataito-opetusta osana koulunkäyntiään. He saavat myös todistuksen tästä liitteeksi päästötodistukseensa. 

onerva_nettiin.jpg

Pienten viittomakielisten Friends-tunnilla. Ryhmä tuumailee yhdessä, missä kohti vartaloa eri tunteet tuntuvat.

Lisää uusi kommentti

Uutiset

03.09.18

Neljä Walkers-autoa liikkeellä eri puolilla Suomea loppuvuoden

Aseman Lapset ry:n Walkers-autoja on nyt neljä: Kissa, Ilves, Leijona ja Tiikeri. Nämä matkailuautoista liikkuviksi...

Lue lisää

31.08.18

Vanhemmat ja lapset yhdessä tunnetaitoja kehittämässä

Vaasassa lastenpsykiatrian poliklinikalla vanhemmat kävivät Friends-ohjelman ensin itse läpi, jonka jälkeen oli heidän...

Lue lisää

30.08.18

Blogisarja, osa 2: Kiusaamista, rikoksia vai konflikteja?

Näin lukuvuoden alussa kouluun liittyvät teemat ovat tapetilla ja tällöin myös kiusaaminen nousee esille....

Lue lisää

28.08.18

Kiusaamista voidaan kitkeä yhteistyöllä

Aseman Lapset ry:n K-0 -hankkeeseen kytkeytynyt tapaustutkimus julkaistiin huhtikuussa. Monimutkaistuneiden...

Lue lisää