Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Kiusaamista voidaan kitkeä yhteistyöllä

Kiusaamista voidaan kitkeä yhteistyöllä

Aseman Lapset ry:n K-0 -hankkeeseen kytkeytynyt tapaustutkimus julkaistiin huhtikuussa. Monimutkaistuneiden kiusaamistapausten selvittämiseksi tarvitaan erilaisia keinoja ja eri tahojen yhteistyötä.

Tutkimuksessa avautuu näköala pitkittyneiden kiusaamistilanteiden monimutkaiseen todellisuuteen. Koska tapaukset ovat monisyisiä, on niiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen haastavaa. Kiusaamistilanteissa voi olla useita lapsia, jotka ovat kokeneet kiusaamista tai muuta epäoikeudenmukaista ja vahingoittavaa kohtelua. Osapuolten näkemykset voivat olla etäällä toisistaan, jolloin ei päästä yhteisymmärrykseen myöskään ratkaisuista. Monimutkaistuneissa tilanteissa koulussa on usein tehty erilaisia toimenpiteitä, mutta tilanteet eivät ole ratkenneet kokonaan.

Tällöin nuori ja hänen perheensä saattavat kokea, ettei kukaan puutu asiaan. Luottamuksen puute kodin ja koulun välillä vaikeuttaa tapausten selvittämistä. Hankkeessa havaittiin, että vaikka nuorten keskinäiset suhteet voitaisiin korjata kohtuullisen vaivattomasti, voi konflikti silti elää aikuisten kesken. Nuorten sijaan sovittelupöytään päädyttiinkin muutaman kerran aikuisten keskinäisen luottamuspulan vuoksi.

Tutkimuksessa havaittiin viranomaisten yhdenmukaisten toimintakäytäntöjen puutteita vakaviin kiusaamistilanteisiin liittyen. Esimerkiksi poliisin keinot puuttua alle 15-vuotiaiden toimiin ovat rajalliset. Pitkittyneiden tilanteiden ratkomiseen tarvitaan usein monialaista yhteistyötä ja tukea myös koulun ulkopuolelta. Toisaalta jos kokonaisuuden hallinta on hajautunut, aiheutuu helposti katkoksia tiedonkulkuun ja epäselvyyksiä vastuunjaossa.

Hankkeessa keskeisiksi elementeiksi nousivat luottamuksen rakentaminen ja kaikkien osapuolten kokemusten selvittäminen, kokonaiskuvan luominen, kriisitilanteen pysäyttäminen ja turvallisen tilan luominen keskustelulle. Tärkeää on myös seurata tilannetta sekä kohdata kaikkia osapuolia uudelleen myös myönteisissä merkeissä.

Vakavien kiusaamistilanteiden selvittämisessä tulee huomioida niin yksilöllisiä, perhekohtaisia kuin ryhmään ja koko kouluyhteisöön vaikuttavia tekijöitä. Koulujen tueksi on hyvä tuoda tarvittaessa esimerkiksi poliisin, nuorisotyön ja lastensuojelun edustajia.

K-0-hankkeen tunnuslause nolla kiusattua, nolla kiusaajaa muuttui hankkeen ja tutkimuksen etenemisen myötä muotoon selvittämättömiä konflikteja nolla. Tutkimuksessa havaittiin, että jako tekijöihin ja uhreihin paitsi demonisoi tekijän, asettaa myös uhrin vaikeaan tilanteeseen. Pitkälle edennyt tilanne voi olla vaikea tunnistaa, jos edellytetään uhrin olevan täysin nuhteeton.

 

FAKTABOKSI: Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen
– Tapaustutkimus Aseman Lapset ry:n K-0 -hankkeesta

Nuorisotutkimusverkoston toteuttama tapaustutkimus K-0 -hankkeen kohtaamista kiusaamistapauksista. Tutkija Noora Hästbacka jalkautui seuraamaan hankkeen työskentelyä ja toimintamallin kehittämistä. Kahteen kiusaamistapaukseen syvennyttiin tarkemmin haastattelemalla mukana olleita henkilöitä. Tutkimuksessa analysoidaan kiusaamistilanteiden kehittymistä ja seurauksia nuorten kanssa toimivien työntekijöiden, vanhempien ja nuorten kokemusten kautta sekä mahdollisuuksia selvittää konflikteja. Tutkimusta voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta ja sen voi ladata myös maksuttomana verkkojulkaisuna osoitteesta www.nuorisotutkimusseura.fi

Lisää uusi kommentti

Uutiset

20.06.19

Aseman Lapset kohtaa nuoria kesälläkin

Walkers-talo Kampin Walkers-talo on läpi kesän auki ma–pe klo 15–20 lukuun ottamatta juhannusaattoa pe 21.6....

Lue lisää

12.06.19

Nuoria huolettavat ympäristö, mielenterveysasiat ja tasa-arvo

– Paidat parempaan huomiseen nyt myynnissä Kevään aikana suomalaiset nuoret ovat voineet osallistua t-paita-...

Lue lisää

05.06.19

CXPA Finland Hack ehdotti ratkaisuja Aseman Lapset ry:n haasteisiin

Asiakkuuskokemuksen ammattilaisverkosto CXPA Finland (Customer Experience Professional Association) tarjoili Aseman...

Lue lisää

15.05.19

Keväinen ilta Wauton mukana – Kotkan nuoret kiittelevät välitöntä, rentoa ja luottamuksellista ilmapiiriä

Walkers-autot eli Wautot ovat pyörien päällä liikkuvia nuorten kohtaamispaikkoja. Ympäri Suomen liikkuu neljä...

Lue lisää