Etusivu / Ajankohtaista / Uutiset / Nuoret kaipaavat turvallisia aikuisia vapaa-ajanviettopaikkoihinsa

Nuoret kaipaavat turvallisia aikuisia vapaa-ajanviettopaikkoihinsa

Metropolia Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Jonna Iloniemi ja Elina Punkeri tekivät opinnäytetyönsä ”Nuorten turvallisuudentunne puolijulkisissa ja julkisissa tiloissa” Aseman Lasten Löytävä nuorisotyö -hankkeelle. Työmuodon kannalta tärkeä tulos on, että nuoret kokevat turvallisten aikuisten läsnäolon lisäävän heidän turvallisuudentunnettaan. Nuoret myös toivovat nuorisotyöntekijöiden jalkautuvan nykyistä enemmän nuorten pariin. 

Opinnäytetyössä tarkastellaan nuorten näkemyksiä turvallisuuden- ja turvattomuudentunteeseen vaikuttavista tekijöistä puolijulkisissa ja julkisissa tiloissa, nuorten kokemuksia aikuisten suhtautumisesta heihin sekä nuorten osallisuuden toteutumista näissä tiloissa. 

Työnsä aineistona Iloniemi ja Punkeri käyttivät hankkeessa kerättyä kyselyaineistoa, johon oli vastannut 182 nuorta pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Oulussa. Kyselyllä selvitettiin sitä, kuinka usein nuoret viettävät aikaansa esimerkiksi kauppakeskuksissa tai ulkona kaupungilla, miten nuoret kokevat eri tahojen edustajien suhtautuvan heidän ajanviettoonsa ja lisääkö tai vähentääkö jonkin tahon kysely2.jpgläsnäolo turvallisuudentunnetta. Lisäksi kyselyssä on muita nuorten hyvinvointia ja elämänpiiriä kartoittavia sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä. 

Kyselyn lisäksi aineistoa täydensi nuorille järjestettyjen turvallisuustyöpajojen muistiinpanot. Turvallisuustyöpajoissa keskusteltiin muun muassa arjen ympäristön turvallisista ja turvattomista paikoista sekä eri tahojen, erityisesti järjestyksenvalvonnan suhtautumisesta nuorten ajanviettoon esimerkiksi asemilla ja kauppakeskuksissa. Työpajoissa pohdittiin myös nuorten oman toiminnan merkitystä aikuisten suhtautumiseen sekä kuultiin nuorten toiveita aikuisten suuntaan.

Kyselyn vastaukset on kerätty vuosina 2015–2016. Turvallisuustyöpajat järjestettiin Helsingin Kampissa tammikuussa 2016, Vantaan Tikkurilassa ja Espoon Matinkylässä loppuvuodesta 2016.

Aikuisten suhtautuminen vaikuttaa turvallisuudentunteeseen

Kyselyyn vastanneet nuoret viettävät eniten vapaa-aikaansa kauppakeskuksissa ja ulkona kaupungilla. He toivovat kaupungille lisää turvallisia paikkoja, joissa voi hengailla kavereiden kanssa ja olla ystävällisten ihmisten ympäröimänä. Nuorten kokemus on, että heillä on vähän paikkoja, joissa ”saa olla rauhassa” silloin kun nuorisotalot ovat kiinni. 

Eniten turvattomuutta nuorissa aiheuttaa aikuisten päihteidenkäyttö. Tulos on samansuuntainen kuin Aseman Lasten järjestämien nuorten turvallisuuskävelyiden havainnot. Päihtyneet aikuiset koetaan arvaamattomiksi ja siksi pelottaviksi. Nuoret saavat kuulla heiltä komentelua ja uhittelua, toisinaan myös seksuaalista häirintää. 

Nuoret kohtaavat julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa erilaisia ammattilaisia sekä tiloja käyttäviä aikuisia. Aineistosta käy ilmi aikuisten suhtautumistavan ja turvallisuudentunteen yhteys. Aineiston mukaan nuorisotyöntekijöiden läsnäolo lisää eniten nuorten turvallisuudentunnetta, kun taas vartijoiden1 läsnäolo lisäsi sitä vähiten. Samaan aikaan nuoret kokevat, että positiivisimmin heidän hengailuunsa suhtautuvat nuorisotyöntekijät ja kielteisimmin puolestaan vartijat.

Iloniemi ja Punkeri toteavat, että tuloksia analysoitaessa on huomioitava, että kohtaamistilanteissa nuorisotyöntekijöiden rooli on erilainen kuin poliisin ja järjestyksenvalvonnan rooli. Huolimatta negatiivisemmista kohtaamisista järjestyksenvalvojien kanssa, nuoret puhuvat hyvin positiivisesti niistä järjestyksenvalvojista, jotka suhtautuvat nuoriin kunnioittavasti ja jaksavat esimerkiksi kysyä, mitä kuuluu. Eräs turvallisuustyöpajaan osallistunut nuori kuvasi mukavaa järjestyksenvalvojaa näin: ”Se tulee moikkaamaan ja juttelemaan, kysyy kuulumisia. Jos jotain tapahtuu, se auttaa. Ja tuntee melkein kaikki nuoret nimeltä.” Mukavat järjestyksenvalvojat ovatkin nuorille tärkeitä aikuisia, joiden puoleen voi kääntyä tilanteissa, joissa tarvitsee aikuisten neuvoa.

nuoret_1_0.jpgIloniemi ja Punkeri toteavat opinnäytetyönsä johtopäätöksissä, että nuorisotyöntekijöiden ja muiden nuorten kanssa toimivien aikuisten väliseen yhteistyöhön tulisi panostaa ja jakaa hyviä käytäntöjä. He summaavat tulosten analysoinnin osoittavan, että rauhallisella, ystävällisellä, avoimella ja kunnioittavalla kohtaamisella vuorovaikutustilanteisiin saadaan sujuvuutta.

Viime vuosina onkin tehty erilaisia kokeiluja tähän liittyen. Esimerkiksi Nuorten Palvelu ry ja Securitas ovat lanseeranneet Nuorten oma järjestyksenvalvoja -konseptin. Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella useammassa kauppakeskuksessa toimii järjestyksenvalvoja, joka kontaktoi nuoria aktiivisemmin kuin muut järjestyksenvalvojat. Hänen tehtävänään on ennen kaikkea rikkoa muureja järjestyksenvalvonnan ja nuorten välillä.

Nuoret toivovat aikuisten suhtautumiseen enemmän avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta. Aikuisten toivotaan kuuntelevan ja kunnioittavan nuorten mielipidettä ja olevan aidosti kiinnostuneita nuorten asioista. Puuttumistilanteissa nuorille tärkeintä on, miten aikuiset sen tekevät. Monilla nuorilla on kokemuksia siitä, että jos yksi nuori on töpännyt, joutuvat helposti syyttömätkin kärsimään tilanteesta. Erään turvallisuustyöpajaan osallistuneen nuoren sanoin: ”Ärsyttävää jos ei ole tilanteessa mukana. Varmaan on paljon niitäkin jotka selittävät soopaa. Mutta onhan aikuisiakin jotka käyttäytyvät tyhmästi.”

Löytävässä nuorisotyössä yksi keskeinen ajatus onkin muistuttaa sekä kauppakeskuksissa työskenteleviä aikuisia että asiakkaita, että myös nuorilla on oikeus käyttää tiloja siinä missä aikuisillakin. Kasvuikäiselle, identiteettiään vasta muodostavalle nuorelle on myös erityisen tärkeää tulla kohdatuksi yksilönä, ei vain ryhmänsä edustajana.

1 Kyselyssä käytettiin vartija-käsitettä viittaamaan myös järjestyksenvalvojiin, koska nuoret eivät arkipuheessaan yleensä erottele näitä toimijoita.

Paljon onnea Jonna ja Elina opinnäytetyöprosessin saattamisesta loppuun! Työn voit lukea kokonaisuudessaan täällä.

Myös Löytävä nuorisotyö sai joulukuun alussa iloisia uutisia. STEA esittää työmuodolle jatkorahoitusta ja näin ollen toiminta jatkuu vuoden vaihteen jälkeen pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä. Oulussa toiminta on juurtunut niin hyvin osaksi kaupungin toimintaa, ettei Aseman Lapset ry:n työntekijäresurssille nähdä enää tarvetta. Jatkorahoituksen turvin työtapaa lähdetään viemään uusille paikkakunnille. Ensimmäisenä uutena kohteena on Tampere.


 

Lisää uusi kommentti

Uutiset

18.01.19

Kannanotto: Kiusaajan tai kiusatun siirtämisessä toiseen kouluun on monia sudenkuoppia – kiusaamiseen tulee puuttua aikuisten yhteistyöllä

(Teksti julkaistu alunperin Helsingin Sanomissa 18.1.2019) Emme ole työssämme tavanneet pahoja lapsia. Pikemminkin...

Lue lisää

10.01.19

Nuorten oleskelutila Stedin aukioloajat muuttuneet

Helsinkiin kauppakeskus Rediin on syksyllä 2018 avattu nuorille avoin oleskelutila Stedi, jonka toiminnasta Aseman...

Lue lisää

21.12.18

Terveiset Tampereen löytävästä nuorisotyöstä

Tämä syksy on edennyt vauhdikkaasti. Tämä nuoriso-ohjaaja olisi hetkittäin kaivannut Petteri Punakuonoa näyttämään...

Lue lisää

18.12.18

Blogisarja, osa 3: Kohtaamalla luottamusta ja hyvinvointia koulujen arkeen

Useimmat muistavat kouluajoiltaan oppisisältöjä paremmin arjen kohtaamisia, olivatpa ne sitten positiivisia tai...

Lue lisää