Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Tutkimus: Nuorisorikollisuuden ehkäisy edellyttää tukea, kuntoutusta ja jälkihoitoa

Tutkimus: Nuorisorikollisuuden ehkäisy edellyttää tukea, kuntoutusta ja jälkihoitoa

Toistuvia rikoksia tekevien nuorten tuki ja palvelut ovat pirstaleisia, eikä niiden vaikutuksia seurata. Rikoksia tekevien nuorten tukeen, kuntoutukseen ja jälkihoitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota. Näin todetaan valtioneuvoston 25.4.2019 julkaisemassa tutkimuksessa Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin.

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten rikoksiin puuttumista ja palvelujärjestelmää Suomen kunnissa sekä perehdyttiin myös järjestötoimijoiden työhön. Aseman Lasten työmuodoista mukana olivat nuorten rikoskierrettä katkaisemaan pyrkivä Pasila-hanke, kiusaamiseen puuttuva K-0 ja Katusovittelu.

Oikeusministeriössä kehitetään parhaillaan toimintamallia nuorten toistuvaan ja vakavaan rikollisuuteen puuttumiseen ja nuoren tukemiseen rikoksettomaan elämään. Toimintamallin kehittäminen sisältyy Sisäisen turvallisuuden strategiaan, jonka päämääränä on estää syrjäytymistä. Tällä hetkellä puuttumisen käytännöt ja tukitoimet voivat riippua siitä, missä kunnassa nuori asuu. Rikosten ehkäisy ja niihin puuttuminen ovat useiden ammattilaisten ja hallinnonalojen vastuulla.

Nuorisotutkimusverkoston (NTV) toteuttama tutkimus painottaa sitä, että on tärkeää saada uskottavaa näyttöä rikoksia ehkäisevien menetelmien vaikuttavuudesta ja kehittää puuttumisen mallia suunnitelmallisen kokeilutoiminnan avulla. Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus osoittaa, että nuorten rikoskierre pysäytetään tehokkaammin tuella kuin rangaistuksilla pelottelemalla. Tehokkaimmin uusintarikoksia ehkäisevät perheille suunnattu tuki sekä terapeuttiset menetelmät.

Nuorten parissa toimivien haastatteluissa korostui nuorisoerityisyys eli nuoruuden ymmärtäminen erityisenä elämänvaiheena. Tämä tulisi huomioida sekä nuoria kohdatessa että laajemmin palveluiden osalta.

Lue lisää

 


 

Lisää uusi kommentti

Uutiset

22.03.19

KUTSU nuorten asioista kiinnostuneille kansanedustajaehdokkaille - Pääkaupunkiseutua nuorten silmin ma 1.4. & ma 8.4.

Aseman Lapset ry järjestää vaalien alla Helsingin ja Uudenmaan alueen kansanedustajaehdokkaille tarkoitetut...

Lue lisää

18.02.19

Kiusaamiseen puuttuva K-0-työ etenee

(Julkaistu alun perin Aseman Lapset ry:n ajankohtaiskatsauksessa 2/2018) K-0 on Aseman Lapset ry:n vuonna 2017...

Lue lisää

12.02.19

Seksuaalisuus ja seksi ovat aina ajankohtaisia aiheita

(Julkaistu alun perin Aseman Lapset ry:n ajankohtaiskatsauksessa 2/2018) Tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta on...

Lue lisää

11.02.19

Maahanmuuttajaäidit mukana Friends-tunneilla

Vantaalla Rajakylän koulussa maahanmuuttajaäidit ovat mukana koulun arjessa ja oppivat kieltä ja kulttuuria sekä...

Lue lisää