Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Vanhemmat ja lapset yhdessä tunnetaitoja kehittämässä

Vanhemmat ja lapset yhdessä tunnetaitoja kehittämässä

Vaasassa lastenpsykiatrian poliklinikalla vanhemmat kävivät Friends-ohjelman ensin itse läpi, jonka jälkeen oli heidän lastensa vuoro. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia.

Friends-ohjelman avulla lapset ja nuoret harjoittelevat tunne- ja sosiaalisia taitoja. Viime vuodet käytössä on ollut myös aikuisten versio ohjelmasta. Nyt uutena kokeiluna vanhemmat ja heidän lapsensa ovat osallistuneet omiin Friends-ryhmiinsä. Vanhempien taidot ja innostus vaikuttavat merkittävästi lapsen mahdollisuuteen kehittää tunnetaitojaan.

Uusia oivalluksia itsestä ja lapsesta

Sekä aikuisten että lasten Friends-ryhmää vetänyt Tiina Jokiaho on työskennellyt Vaasan keskussairaalassa toimintaterapeuttina yli 20 vuotta ja sittemmin myös psykoterapeuttina. Psykoterapiaopintojen lopputyössään hän käsitteli lapsen ahdistuksen hoitoa ja perehtyi erilaisiin hoitomenetelmiin ja ennaltaehkäiseviin malleihin. Hän tutustui Friends-ohjelmaan ja halusi ottaa ohjelman käyttöön niin, että myös vanhemmat osallistuisivat siihen.

– Vanhempien osallistuminen ja sitoutuminen taitojen opettamiseen on ensiarvoisen tärkeää lapsen hoidon kannalta. Lähes kaikki lapsen hyvinvointia edistävä työ pohjautuu lapsen ja vanhempien vuorovaikutukseen ja heidän yhteistyöhönsä,  Jokiaho kertoo.

Lasten psykiatrisen poliklinikan potilaista ja heidän vanhemmistaan koottiin omat Friends-ryhmät. Ryhmässä oli mukana kuusi lasta ja toisessa heidän vanhempansa. Aikuisten ryhmä kävi ohjelman läpi ensin, jonka jälkeen heidän 1.–2. luokkalaiset lapsensa pääsivät omaan ryhmäänsä.

– Vanhemmat ovat saaneet ohjelman myötä uusia oivalluksia sekä itseensä että lapsiinsa liittyen. Tunteiden tunnistaminen ja niiden yhdistäminen erilaisiin kehontuntemuksiin, ajatuksiin ja käyttäytymismalleihin antaa vanhemmille työkaluja esimerkiksi lapsen kiukkukohtausten rauhoitteluun.

Vanhemmille tärkeää oli myös vertaisryhmään kuuluminen. Vaikeassa elämäntilanteessa vanhemmat jäävät usein aika yksin, ja samassa tilanteessa olevien kanssa puhuminen koettiin voimaannuttavaksi.

Voimakkaatkin tunteet normaaleja

Vanhempien osallistuminen Friends-ryhmään auttoi heitä motivoimaan ja tukemaan lastensa oppimista.  Vanhempien ja lasten ohjelmat noudattivat samaa rakennetta, ja näin lapsille annetut kotitehtävät olivat vanhemmille ymmärrettävämpiä ja niihin sisältyi selkeä tavoitteellisuus.

Yhdessä Friends-ohjelman tehtävistä piirretään keho, johon merkitään, missä kohdassa mikäkin tunne tuntuu. Poliklinikan ryhmässä monet lapset kokivat tunteet sekamelskaksi, joiden tunnistaminen oli hankalaa. Harjoitus auttoi lapsia ymmärtämään, että on normaalia ja hyväksyttävää tuntea voimakkaitakin tunteita haasteiden keskellä. He harjoittelivat pysähtymään tiettyä tunnetta tuntiessaan ja päättelemään esimerkiksi: minua jännittää, ja siksi minun on vaikea pysyä paikoillani tai keskittyä mihinkään. Sekä lasten että vanhempien ryhmässä harjoiteltiin konkreettisia menetelmiä tunteiden nimeämiseen ja hallintaan. Omien vahvuuksien löytäminen oli myös tärkeää.

Poliklinikan potilaiksi tulee lapsia monenlaisten haasteiden kanssa, ja Friends-ohjelmaa käytettiin muiden hoitokeinojen rinnalla. Tiina Jokiaho on pitkän uransa aikana nähnyt ennaltaehkäisevän työn, ja etenkin sen puuttumisen, vaikutuksen. Siksi hän toivoo Friendsin kaltaisten, näyttöön perustuvien mallien käyttöä ennaltaehkäisyssä kaikkien lasten kohdalla. Jokiaho näkee sote-uudistuksen pyörteissä olevan tarpeen konkreettisille yhteistyön malleille.

– Olisi todella tärkeää tehdä enemmän yhteistyötä ennaltaehkäisevän ja korjaavan puolen välillä. Friends-ohjelma tarjoaa mainion yhteistyömahdollisuuden esimerkiksi päiväkodin, koulun ja eri hoitotahojen välille, Jokiaho pohtii.

Lisää uusi kommentti

Uutiset

20.06.19

Aseman Lapset kohtaa nuoria kesälläkin

Walkers-talo Kampin Walkers-talo on läpi kesän auki ma–pe klo 15–20 lukuun ottamatta juhannusaattoa pe 21.6....

Lue lisää

12.06.19

Nuoria huolettavat ympäristö, mielenterveysasiat ja tasa-arvo

– Paidat parempaan huomiseen nyt myynnissä Kevään aikana suomalaiset nuoret ovat voineet osallistua t-paita-...

Lue lisää

05.06.19

CXPA Finland Hack ehdotti ratkaisuja Aseman Lapset ry:n haasteisiin

Asiakkuuskokemuksen ammattilaisverkosto CXPA Finland (Customer Experience Professional Association) tarjoili Aseman...

Lue lisää

15.05.19

Keväinen ilta Wauton mukana – Kotkan nuoret kiittelevät välitöntä, rentoa ja luottamuksellista ilmapiiriä

Walkers-autot eli Wautot ovat pyörien päällä liikkuvia nuorten kohtaamispaikkoja. Ympäri Suomen liikkuu neljä...

Lue lisää