Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Voimistelija tarvitsee aitoa arvostusta

Voimistelija tarvitsee aitoa arvostusta

Kirjoitus on alunperin julkaistu Valmentaja-lehdessä 1/2019.

Voimistelijoille tehdyssä kyselyssä paljastui, että voimistelijat toivoisivat valmentajiltaan enemmän vuorovaikutustaitoja. Jotta tähän tarpeeseen sekä syksyllä 2018 esille nousseeseen lajikulttuurin muutostarpeeseen olisi tarpeeksi työkaluja, liitto aloitti yhteistyön mm. Aseman Lasten kanssa. Voimisteluliitto koulutti Friends-ohjelman tutoreita seurojen käyttöön sparraamaan vuorovaikutusasioissa ja tunnekasvattajan roolissa toimimiseen. Työskentelyn ohella opetetaan lapsille myös itsen kiittämisen ja arvostamisen taitoja.

Miten Aseman Lapset näkevät valmentajan roolin tunnekasvattajana?

- Valmentajalla on merkittävä rooli lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukijana, eli myös mielen hyvinvoinnin vahvistajana, toteaa Armi Wallén, Aseman Lapsista.

Monenlaiset voimakkaat tunteet ovat urheilussa läsnä ja valmentajan onkin hyvä välillä pysähtyä miettimään omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan sekä itselleen tyypillisiä tapoja toimia esimerkiksi silloin, kun valmennettava kokee suuria onnistumisen hetkiä tai karvaan pettymyksen. Valmentajan esimerkin ja tuen avulla lapsi oppii kohtaamaan ja käsittelemään erilaisia tunteita sekä selviytymään haastavistakin tilanteista.

- Valmentajat viettävät lasten kanssa paljon aikaa ja ovat heidän elämässään läsnä tärkeinä tunnekasvattajina. Parhaimmillaan valmentajalta omaksutut tunnetaidot kantavat myös harjoitusten ulkopuolella muussa elämässä, jatkaa Armi.

Miten valmentajien ja urheilijoiden välistä vuorovaikutusta voisi tukea?

Tunnetaidosta puhutaan paljon ja niiden merkitys tiedostetaan. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen, kuten muidenkin taitojen, oppiminen vaatii paljon harjoitusta. Myös oma elämänhistoriamme vaikuttaa vahvasti kaikkeen tekemiseemme. Pystymme kuitenkin oppimaan uudenlaisia tapoja ajatella ja toimia, kunhan saamme siihen tukea. Päivään mahtuu paljon erilaisia tunteita ja tapahtumia, joten harjoituksiinkin tullaan erilaisten fiilisten kanssa. Tämän asian tiedostaminen ja hetken pysähtyminen ennen harjoitusta voi parantaa keskittymistä ja lisätä positiivista tunnelatausta harjoitteluun. Läsnäolo luo levollisuutta ja erilaisuuden ymmärtäminen auttaa vuorovaikutustilanteissa. Pyrkimys ymmärtää valmennettavia, erilaiset tavat kehittyä ja tietouden lisääminen ovat keskeisiä asioita toimintakulttuurin muutoksen käynnistämisessä.

Vuorovaikutus- ja ryhmässätoimimisen taitoja voi harjoitella monenlaisissa ympäristöissä, esimerkiksi osana valmennustoimintaa. Turvallinen ryhmä, jossa jokaisen on hyvä olla, ei ole itsestäänselvyys. Valmentajan kannattaakin käyttää aikaa ryhmäyttämiseen ja ryhmän keskinäisen luottamuksen vahvistamiseen. Jokainen ryhmä koostuu erilaisista yksilöistä. Mitä paremmin valmentaja ja kaikki ryhmäläiset tuntevat toisensa, sitä läheisempi ja luottamuksellisempi suhde heidän välilleen rakentuu. Friends-ohjelman avulla omaan valmennus- ja ryhmänohjaamistyöhön voi tuoda uudenlaisia ideoita ja sisältöjä, joiden avulla ryhmän hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta voidaan vahvistaa.

Miten Friends-ohjelmalla voitaisiin tukea lasten harrastamista

Urheiluharrastus tarjoaa kaiken muun ohella hienoja mahdollisuuksia tunnetaitojen oppimiseen. Monille lapsille jo harrastamisen aloittaminen, tai uuteen ryhmään siirtyminen on jännittävää ja vaatii rohkaistumista sekä uuden kokeilemista. Eteen tulevat pettymykset ja epäonnistumiset voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä, jolloin periksi antaminen houkuttaa. Myös ryhmässä toimiminen voi olla haastavaa, mikäli lapsen sosiaaliset taidot ovat heikot, tai hän on joutunut kiusatuksi esimerkiksi koulussa. Parhaimmillaan harrastuksesta vastaavat kuitenkin ammattitaitoiset ja turvalliset aikuiset, jotka osaavat huomioida lasten yksilölliset haasteet ja tuen tarpeet. He kannustavat ja motivoivat omalla esimerkillään lasta haastamaan itseään ja toimimaan myös omalla epämukavuusalueellaan. Näiden kokemusten myötä he auttavat lapsia uskomaan omaan pärjäävyyteensä ja sietämään epämukaviakin tunnetiloja. Friends-ohjelma tarjoaa valmentajalle työkalupakin lasten hyvinvoinnin vahvistamiseen. Sen sisällöt ovat joustavasti muokattavissa osaksi eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa tehtävää valmennustyötä.

Nykyaikaisessa osaamisen kehittämisen ajattelussa korostuu, että osaamistarpeiden tunnistamisen ja itsensä kehittämisen rinnalla, on tärkeää tunnistaa myös jokaisen omat vahvuudet. Niitä voi hyödyntää matkalla kohti omia kehittymistavoitteita. Mitä enemmän hyödynnämme vahvuuksiamme, sitä motivoivampaa voi olla eteneminen tavoitteiden suuntaan.

Kirjoittaja: Liisa Lappalainen, Osaamisen kehittäjä, Suomen Voimisteluliitto, liisa.lappalainen [at] voimistelu.fi

Tästä pääset lataamaan jutun pdf-tiedostona.

aukeama.jpg

Lisää uusi kommentti

Uutiset

15.05.19

Keväinen ilta Wauton mukana – Kotkan nuoret kiittelevät välitöntä, rentoa ja luottamuksellista ilmapiiriä

Walkers-autot eli Wautot ovat pyörien päällä liikkuvia nuorten kohtaamispaikkoja. Ympäri Suomen liikkuu neljä...

Lue lisää

15.05.19

Työtä seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Ihastuminen, seurustelun aloittaminen ja päättäminen, seksi, sydänsurut – seksuaalisuuteen liittyvät kokemukset ja...

Lue lisää

02.05.19

Tutkimus: Nuorisorikollisuuden ehkäisy edellyttää tukea, kuntoutusta ja jälkihoitoa

Toistuvia rikoksia tekevien nuorten tuki ja palvelut ovat pirstaleisia, eikä niiden vaikutuksia seurata. Rikoksia...

Lue lisää

11.04.19

Eskarit opettelevat tunnetaitoja koulua ja elämää varten

Esikoululaiset saivat välineitä tunteiden tunnistamiseen ja haasteiden kohtaamiseen Friends-kerhossa. Munkkiniemessä...

Lue lisää