Etusivu / Aseman Lapset ry / Oy Nuoret Ab

Oy Nuoret Ab

Oy Nuoret Ab on perinteikäs osakeyhtiö. Koko yrityksen olemassaolon ajan Nuoriin sijoittaminen on kannattanut - sillä on saanut panokselleen aina tuottoa.

Yritys aloittaa nyt osakeannin, jossa osakkuus lunastetaan teoilla. Teot voivat olla pieniä ja arkisia – pysähtymisen ja pienen vaivannäön hetkiä – tai sellaisia, joihin tarvitaan hieman enemmän aikuisen aikaa. Yritys kannustaa aikuisia erilaisissa rooleissaan miettimään, miten jokainen yksittäinen henkilö voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, millä tavalla lapset ja nuoret kasvavat osaksi yhteiskuntaa.

Oy Nuoret Ab:n keskeinen viesti on, että nuoret ovat investointi, johon sijoittaminen on kestävä tapa rakentaa tervettä yhteiskuntaa ja tulevaisuutta.

Kampanjalla halutaan herättää aikuisia ottamaan osaa nuoriin sijoittamiseen. Niin ikään kampanjan tavoitteena on muistuttaa, että lasten ja nuorten terveen kasvun mahdollistamisessa keskeinen rooli on aikuisilla – aikuisten tekemillä päätöksillä ja aikuisten teoilla.

Oy Nuoret Ab kannustaa sijoittajaksi kaikkia henkilöitä, yhteisöjä, yrityksiä tai organisaatioita, jotka haluavat investoida nuoriin ja näkevät heidät tärkeänä hyvän yhteiskunnan rakentamisen elementtinä.

OSAKKUUS

Osakkaaksi pääsee sijoittamalla yritykseen. Sijoitukset ovat ensisijaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä tekoja.

Sosiaalista mediaa käyttäviä henkilöitä ja tahoja kannustetaan kertomaan teostaan Twitterissä, Instagramissa tai Facebookissa ja liittämällä postaukseensa hashtagin #oynuoretab. Teosta voi kertoa myös yrityksen kotisivuilla. Sijoituksen merkkinä toimivan osakekirjan saa lunastettua yrityksen kotisivuilta www.oynuoretab.fi.

Lisäksi Oy Nuoret Ab:n eri kanavissa tullaan nostamaan esiin erilaisia havaittuja hienoja tekoja ja hyvää toimintaa yhteisen tavoitteen eteen.

OSAKKAAKSI RYHTYMISEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

lyhytoppim.png

SIJOITUSNEUVOJAT

Oy Nuoret Ab:ssa nuoret ovat asiantuntijoita - sijoitusneuvojia. Mitä aikuiset voisivat nuorten näkökulmasta tehdä lasten ja nuorten hyvän tulevaisuuden eteen? Tsekkaa sijoitusvinkit sosiaalisen median kanavistamme tai yrityksen kotisivuilta www.oynuoretab.fi!

SIJOITUSVINKIT

Kampanjassa tarjotaan erilaisia ehdotuksia mahdollisista nuoria tukevista teoista, ”sijoitusvinkeistä”.  Sijoitusvinkit ovat tapoja ja keinoja, joilla nuorten hyvinvointiin voi vaikuttaa. Kampanjan ideana on muistuttaa niin pienten tekojen kuin suurenkin yhteistyön voimasta ja kaikista niistä eri tahoista ja tavoista, joiden avulla voi tukea nuoria ja näiden tervettä kasvua.

Oy Nuoret Ab Facebookissa: www.facebook.com/oynuoretab

Oy Nuoret Ab Twitterissä: twitter.com/oynuoretab

Oy Nuoret Ab Instagramissa: instagram.com/oynuoretab

"Start upeja ja uutta Nokiaa etsivällä Suomella ei ole varaa jättää yksi tulevaisuuden rakentamisen kannalta keskeinen investointikohde huomiotta - NUORET. Ryhdy osakkaaksi ja sijoita tulevaisuuteen!"