Etusivu / Toimintamuotomme / K-0 - Kiusaamiseen puuttuva hanke

K-0 - Kiusaamiseen puuttuva hanke

K-0-toiminnassa selvitetään pitkään jatkuneita ja vaativia koulukiusaamistilanteita, joista on tehty rikosilmoitus tai muu virka-apupyyntö poliisille.

kiusaaminen_800.png

Aikuiset ovat säätäneet oppivelvollisuuden, joten aikuisten tehtävä on luoda puitteet turvalliselle koulutielle. Aseman Lapset ry:n kehittämässä K-0 – kiusaamiseen puuttuvassa toiminnassa kehitetään ja levitetään tehokkaampaa kiusaamistilanteisiin puuttumista tuomalla kouluihin nykyistä enemmän esimerkiksi nuorisotyön, perhetyön ja sovittelun osaamista. Koulut ovat oikeutettuja saamaan apua neuvottomuutta ja voimattomuutta aiheuttaviin tilanteisiin, ja monesti ulkopuolisella toimijalla on suuri merkitys konfliktien ratkeamisessa.
 


Miten K-0-prosessi etenee?

 1. Tilanteen osallinen tekee rikosilmoituksen tai virka-apupyynnön poliisille, josta tapaus ohjataan K-0-tiimille.
 2. K-0-tiimi jalkautuu koululle, analysoi tilanteen ja päättää, mitkä tahot ja toimenpiteet tapauksen selvittelyyn tarvitaan.
 3.  Toimenpiteiden jälkeen seurataan ja varmistetaan kaikkien osapuolten kuulluksi tuleminen ja tuen saanti sekä se, että asiat etenevät parempaan suuntaan.

K-0:n avulla käsiteltävät kiusaamistapaukset ovat monimutkaisia: niissä voi täyttyä useita rikosnimikkeitä, tekijöiden ja uhrien roolitukset olla epäselviä ja konfliktit ulottua myös vapaa-ajalle sekä sosiaaliseen mediaan. Työskentelyssä jalkaudutaan kouluun, selvitetään tapahtumien kulku ja kaikki osapuolet, joihin tilanne on vaikuttanut. Tilanteen pysäyttämisessä ja selvittämisessä huomioidaan yksilöt, ryhmä, kouluyhteisö ja tarvittaessa vielä tätäkin laajempi sosiaalinen piiri. 

Usein käytettyjä työtapoja:

 • Sovittelua hyödynnetään sekä nuorten välisten konfliktien selvittelyyn että myös perheiden ja koulun välisen luottamuksen palauttamiseen.
 • Perhe- ja yksilötyö pitää sisällään erilaisia keskusteluja ja neuvotteluja. Tarvittaessa perheille kartoitetaan tarvittavat tukipalvelut sekä saatetaan niiden pariin.
 • Usein tarvitaan myös koko luokan ryhmäyttämistä ja toisinaan vanhempainiltoja, joissa pohditaan sitä, kuinka perheet voivat tukea koulua kriisitilanteen rauhoittamiseksi.
 • Poliisin kanssa voidaan järjestää myös laillisuuskasvatusoppitunteja, joissa nuorten kanssa keskustellaan muun muassa siitä, milloin kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit.
   

img_9973_0.png

Uutta näkökulmaa ja yhteistyön tiivistämistä

Toimintamalli ei korvaa koulujen käytössä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä, vaan tukee ja vahvistaa niitä. Se tuo uutta näkökulmaa konflikteihin, tehostaa yhteistyötä ja näin tukee ja vahvistaa muissa yhteyksissä toimivaksi todettujen menetelmien hyödyntämistä.

Toiminta kehitettiin Aseman Lapset ry:n toimesta työskentelemällä vuoden 2017 aikana Helsingin alueen peruskouluissa 17 kiusaamistapauksen parissa.

Hankkeen toisessa vaiheessa koulutetaan ammattilaisia hyödyntämään kehitettyä menetelmää valituilla pilottialueilla Helsingissä, Lohjalla ja Järvenpäässä. Tavoitteena on, että koulujen käytössä on moniammatillinen tiimi, johon kuuluu myös koulun ulkopuolisia tahoja.
 

Ulkopuolisesta toimijasta on usein suuri hyöty, etenkin jos vanhemmat ja koulun ammattilaiset eivät ole löytäneet yhteistä näkemystä tai keskinäinen luottamus on heikko.

”Hankalat vanhemmat” ovat usein hätääntyneitä vanhempia, jotka kokevat, etteivät saa lapselleen apua. Tulehtuneessa tilanteessa vanhemmat voivat käyttäytymisellään jopa kärjistää tilannetta. Sovittelu on yksi keino purkaa näitä tilanteita.

 

Tue kiusaamisen vastaista työtämme!

K-0 -hankkeen päärahoittaja on Me-säätiö. Lisäksi hankkeesta toteutettaviin kahteen tutkimukseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön erillisavustus.

Voit tukea kiusaamisen vastaista työtämme lahjoittamalla DANSKEBANK (BIC: DABAFIHH) FI19 8000 1301 0103 03. Tuki kohdistuu K-0-työhön käyttämällä viitettä 11293. Lämmin kiitos tuestasi!

Lataa hankkeen sähköinen esite tästä!

Lisätietoa

 • hankepäällikkö Heikki Turkka, puh. 050 518 5511, heikki.turkka [at] asemanlapset.fi
 • kouluttaja Ville Koikkalainen, puh. 050 592 2554, ville.koikkalainen [at] asemanlapset.fi

 

Haluan lahjoittaa

Asiakasnumero
Etunimi *
Sukunimi *
Sähköposti *
Matkapuhelinnumero
Lähiosoite
Postinumero *
Postitoimipaikka
Maa
Summa, väh.5€ *

Kohde
Eräpäivä * pv
Minulle saa lähettää tietoa toiminnastamme
ja ajankohtaisista asioista
Yhteystiedot tallennetaan rekisteriimme
eikä tietoja luovuteta edelleen

Uutiset

18.12.18

Aseman Lapset ry:n Bunkkeritiimi kohtaa pitkittyneitä nuorten konflikteja

(Teksti on alun perin julkaistu Haaste-lehdessä 4/2018.)  Aseman Lapset ry:n Bunkkeritiimi työskentelee nuorten...

Lue lisää

27.11.18

Nuorten oleskelutila Stedi avattu kauppakeskus Rediin

Helsinkiin kauppakeskus Rediin on avattu nuorille avoin oleskelutila Stedi, jonka toiminnasta Aseman Lapset ry vastaa...

Lue lisää

31.08.18

Vanhemmat ja lapset yhdessä tunnetaitoja kehittämässä

Vaasassa lastenpsykiatrian poliklinikalla vanhemmat kävivät Friends-ohjelman ensin itse läpi, jonka jälkeen oli heidän...

Lue lisää

30.08.18

Blogisarja, osa 2: Kiusaamista, rikoksia vai konflikteja?

Näin lukuvuoden alussa kouluun liittyvät teemat ovat tapetilla ja tällöin myös kiusaaminen nousee esille....

Lue lisää