Etusivu / Toimintamuotomme

Toimintamuotomme

Walkers-toiminta keskittyy kohtaamaan nuoria myönteisellä asenteella ja tarjoaa näille turvallisia aikuiskontakteja. Ympäri Suomea on 11 paikallisen taustayhteisön ylläpitämää Walkersia. Aseman Lapset ry ylläpitää Walkers-taloa Helsingin Kampissa sekä pääkaupunkiseudun alueella toimivaa liikkuvaa nuorisokahvilaa, Walkers-bussia. Tuorein Walkers-perheen jäsen on pääasiassa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva Walkers-auto.

Friends-ohjelma tukee lasten ja nuorten mielen hyvinvointia sekä taitoja selviytyä erilaisista elämäntilanteista. Aseman Lapset ry:n Friends-tiimi kouluttaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia hyödyntämään Friends-ohjelmaa omassa työssään.

Löytävän nuorisotyön tausta-ajatuksena on edistää kokemusta yhteisten tilojen kuulumisesta kaikille, myös nuorille. Löytävä nuorisotyö toimii Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi Jyväskylässä ja Oulussa.

Keväällä 2014 käynnistyi katuväkivaltaa ehkäisevä työ, jonka puitteissa toimimme erityisesti Itä-Helsingin alueella metrolinjojen varrella.

Vuoden 2015 aikana starttasi kaksi uutta kolmevuotista hanketta: RAY:n (vuoden 2017 alusta STEA) rahoittamassa  katusovittelu-hankkeessa päästään vuonna 2013 pilotoitua katusovittelutoimintaa levittämään myös muualle Suomeen. STM:n rahoittamassa "Taivun, pystyn, pärjään" -hankkeessa tuodaan Suomeen Friends-ohjelman nuorille aikuisille tarkoitettu versio erityisesti taloudenhallinnan teemoihin painoittuen.

Vuoden 2017 alussa käynnistyi ME-säätiön, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Aseman Lapset ry:n yhdessä rahoittama K-0 - Kiusaamiseen puuttuva hanke.