Etusivu / Toimintamuotomme Loytava Nuorisotyo / Nuorten kohtaaminen julkisilla ja puolijulkisilla paikoilla

Nuorten kohtaaminen julkisilla ja puolijulkisilla paikoilla

Katso tästä tekemämme videoesittely jalkautuvasta nuorisotyöstä.

Nuoret ovat julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa yleensä viettämässä vapaa-aikaansa, hengaavat kavereiden kanssa tai miettivät, mihin seuraavaksi ryhtyisi. Ammatillinen toimiminen näissä paikoissa voi monen näkökulmasta olla haastavaa, jopa pelottavaa. Jalkautuvassa työssä onkin erityisen tärkeää tiedostaa ympäristönsä, missä toimii ja miten havainnoida ympäristön tapahtumia. On myös syytä ymmärtää oman olemuksen ja asenteen merkitys. 

Kadulla vastaan voi tulla lähes mitä vaan, aina halaamaan ja kuulumisiaan kertomaan ryntäävän nuoren kohtaamisesta satunnaisen aggressiivisen päihteidenkäyttäjän reaktioihin. Kadulla tehtävässä työssä onkin syytä olla turvallisuussuunnitelma.

Julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa toimimisessa on erityisen tärkeää tunnistaa omat ominaisuutensa persoonana ja ammattilaisena. Ennen kadulle lähtemistä on hyvä miettiä, miten reagoi yllättäviin tilanteisiin tai minkälaiset paikat tai tilanteet herättävät itsessä hermostusta.

Muutamia lähtökohtia toiminnallemme julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa

Me toimimme jokamiehen oikeuksien puitteissa. Emme mene väliin väkivaltatilanteisiin, vaan pyrimme ehkäisemään ne ennakkoon esimerkiksi ilmoittamalla kytevästä tilanteesta järjestyksenvalvonnalle tai poliisille.

Teemme työtä aina vähintään pareittain. Jalkautuvan työparin osapuolten ei kuitenkaan tarvitse olla saman alan ammattilaisia. Eri sektoreiden ammattilaisia kuten esimerkiksi nuoriso- ja lastensuojelutyön  tai turvallisuusalan osaajia yhdistämällä voidaan saada merkittävää lisäarvoa työhön. Vähintään yhteinen keskustelu sekä toisen työnteon seuraaminen antavat lisäymmärrystä toisen ammattikunnan toimintatavoista ja -käytännöistä.

Suvaitsevaisuus. Omat asenteet on tärkeä tiedostaa. Työnantajan tunnuksiin pukeutuneena emme pysty kadulla määrittelemään, kuka meihin ottaa kontaktia. Silkka työasu itsessään saattaa herättää huomiota muissakin kuin nuorissa. 

Myönteinen viestin välittäminen työn kohderyhmästä siellä, missä kuljet. Nuorten hengailu ei itsessään ole mikään ongelma. Nuoruus - keskenkasvuisuus - tai ikäkauteen kuuluva isoissa porukoissa parveilu saattavat aiheuttaa muissa tilojen käyttäjissä negatiivisia tunteitaYritämme auttaa myös muita tilojen käyttäjiä ymmärtämään, miksi nuoret toimivat kuten toimivat.

Ennaltaehkäisevät toimintatavat. Pelkkä aikuisten läsnäolo vaikuttaa siihen, että porukan villeimmät päähänpistot jäävät usein toteuttamatta. Havainnoiminen ja ympäristön seuraaminen mahdollistaa  tilanteisiin puuttumisen ennen kuin ne ehtivät paisua. Havainnointitaito kasvaa myös kokemuksen mukana. Työskenneltäessä vaihtuvien työparien kanssa ovat tilanteiden ennakointi, omien havaintojen aukipuhuminen sekä selkeä roolijako kohtaamistilanteissa erityisen tärkeitä. 

Muiden tilan käyttäjien huomioiminen ja kunnioittava kohtaaminen. Toimintamme piiriin eivät kuulu pelkästään nuoret, vaan kaikki tilojen käyttäjät. Me pyrimme omalta osaltamme edesauttamaan aikuisten ja nuorten välistä ymmärtävää ja kunnioittavaa vuoropuhelua.

Rauhallisuus ja harkitsevaisuus. Suoraan tilanteisiin meneminen tai välitön lyöttäytyminen jonkun porukan juttusille on harvoin tapa, jolla toimimme. Nämä saatetaan kokea turhan röyhkeäksi tai tungettelevaksi toisten reviirille menoksi.

Hahmota tilanne, jossa olet. Tarkkaile ja havainnoi hetki esimerkiksi nuorten ryhmää. Arvioi ryhmädynamiikkaa ja sitä, mitä nuorilla on parhaillaan meneillään. Myös nuorilla on oikeus viettää aikaa kaveriporukassa keskenään ilman että aikuiset puuttuvat siihen. Mieti, mitä lisäarvoa sinä voisit juuri sillä hetkellä tarjota nuorille tai muille tilojen käyttäjille.

Kerro rohkeasti ja selkeästi kuka olet ja mitä teet. Ole avoin siitä, miksi olet paikalla. Logot ja muut tunnisteet, esimerkiksi takit, ovat tästä syystä yleensä hyvä juttu.

Hienovaraisuus. Toiminnalla ei ole koskaan syytä leimata ketään yksittäistä nuorta tai nuorten porukkaa "ongelmalliseksi".

"Kuluta" kasvojasi alueella. Joihinkin nuoriin kontaktin saaminen vaatii kuukausien työn. Luottamus kasvaa pikkuhiljaa, kun nuoret ovat nähneet sinut töissä ja ehkä puskaradion kautta kuulleet, kuka olet.

Työ on haasteellista - hyvässä mielessä. Harvoin on kahta samanlaista työvuoroa. Sekä nuorille että muille toimijoille ja tilojen käyttäjille pitää pystyä perustelemaan, kuka on ja mitä tekee. Se kannattaa siis tehdä itselle selväksi - kuitenkin siten, että joustavuus ja oma harkinta toiminnassa säilyy.