Etusivu / Toimintamuotomme Loytava Nuorisotyo / Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteet

Löytävä nuorisotyö -hankkeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli nuorten kanssa toimivien tahojen käytännön yhteistyön parantamiseksi ja olemassa olevien resurssien entistä paremmaksi hyödyntämiseksi. Toiminnalla on monia tavoitteita, jotka voidaan jakaa lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Lyhyen aikavälin tavoitteita on mm. saada aikaan merkityksellisiä kohtaamisia hengailevien nuorten kanssa sekä lisätä turvallisuuden tunnetta sillä hetkellä siellä, missä ikinä toimitaankaan.

Nuorisoporukassa omaa paikkaa haetaan usein eri keinoilla. Osa näistä keinoista saattaa olla aikuisväestön mielestä epätoivottavia. Näiden ideoiden toteutus jää yleensä vähemmälle, jos aikuisia on läsnä. Samalla aikuiset voivat omalla esimerkillään vahvistaa nuorille, että myös omana itsenään voi olla tärkeä ryhmän jäsen. Ei tarvitse esimerkiksi pelleillä, haastaa järjestyksenvalvontaa tai hakea huomiota häiritsevällä käyttäytymisellä.

"Kuinka monta kertaa joku aikuinen on nähnyt nuoren piirtävän seinään ja samalla juttelevan aikuiselle? Sama pätee myös päihdekokeiluihin." Toimintavastaava Susanna Ylimys aikuisten läsnäolon merkityksestä. 

Hankkeen lyhyen aikavälin vaikuttavuustavoitteita ovat myös, että eri toimijat alkavat toimia yhdessä alueilla, vaihtaa tietoa ja jalkautua paikkoihin, joissa nuoret viettävät vapaa-aikaa. Hanke on jo tässä vaiheessa onnistunut kaatamaan useammassa paikassa eri sektoreiden välisiä raja-aitoja.

Vastuunotto verkostoviestinnästä on helpottanut usean tahon mukaan tuloa yhteistyökumppaniksi ja yhdistänyt toimijoita, kun ns. ulkopuolinen kolmannen sektorin taho on ollut valmis kantamaan viestintävastuun ja organisoimaan yhteistyön.

Tarvittaessa ammattilaisille tarjotaan koulutusta niin verkostotyöstä kuin jalkautuvasta työstäkin.

Pitkän aikavälin tavoitteisiin kuuluu työmuodon vakiintuminen ja valtakunnallinen käyttöönotto.