Etusivu / Toimintamuotomme Loytava Nuorisotyo / Verkostotyö ja alueet

Verkostotyö ja alueet

Moniammatillisella yhteistyöllä olemassa olevat resurssit tehokkaaseen käyttöön

Verkostotyössä kyse on eri toimijoiden saattamisesta yhteisen tavoitteen äärelle – esimerkiksi nuoria koskettavaan huolestuttavaan ilmiöön puuttumiseksi. Keskeistä on luoda tahtotila, jossa eri toimijat jakavat ideansa ja tietonsa muiden kanssa. Avoin yhteistyö ja tiedonjako mahdollistavat paitsi nopean reagoinnin, myös ennakoivan työotteen nuoria koskettaviin ilmiöihin.

Hyvinkin erilaiset toimijat voivat löytää yhteisen tavoitteen. Esimerkiksi viihtyisien ja turvallisten tilojen luominen ei ole yksinomaan löytävän nuorisotyön tavoite. Yhtälailla kaupalliset toimijat hyötyvät siitä, että kauppakeskukset ovat mukavia ympäristöjä eri-ikäisille ihmisille.
 

Hankkeen toiminta-alueet ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Jyväskylä ja Oulu

Helsinki

Helsingissä, etenkin keskustan alueella moniammatillisella yhteistyöllä on pitkät perinteet. Järjestön yli 25-vuotinen jalkautuvan työn perinne sekä Kampissa keskeisellä paikalla sijaitseva Walkers-talo ovat tarjonneet tärkeän "toimintakenttäedun". Keskustan lisäksi toimitaan itäisen Helsingin, etenkin kauppakeskus Itiksen ympäristössä. Helsigissä on keskitytty erityisesti rohkaisemaan uusia toimijoita jalkautuvaan työhön.

Espoo

Espoossa toimitaan Leppävaaran Sellossa sekä Matinkylän Iso Omenassa.

Vantaa

Vantaalla toimitaan kauppakeskus Dixin ja muun Itä-Vantaan alueella. Hanke on myös mukana Vantaalla toimivassa ammatillisen työn verkostossa (AVET), jossa kehitetään muun muassa nuorten pariin jalkautuvaa toimintaa.

Jyväskylä

Jyväskylässä toiminta on aloitettu vuoden 2014 alussa. Jyväskylässä jalkautuvalle työlle on pitkät perinteet. Yhteistyökumppaneita ovat mm. kaupungin nuorisopalveluiden katupäivystys Synkkis, Jyväskylän katulähetys ry ja seurakunnan erityisnuorisotyön operaatio Saapas. Tarkoitus on lisätä yhteistyötä erityisesti kauppakeskusten kanssa sekä tukea ja vahvistaa jo olemassa olevaa jalkautuvaa toimintaa, mikä on aiemmin painottunut erityisesti perjantai-iltoihin.

Oulu

Oulussa toiminta käynnistyi syksyllä 2016. Nuoret ovat löytäneet alkuvuodesta Oulun keskustaan auenneeseen kauppakeskus Valkeaan ja moniammatilliselle yhteistyölle ja jalkautuvan työn lisäämiselle onkin havaittu selkeä tarve.

Näiden toiminta-alueiden lisäksi myös muita alueita tuetaan mieluusti työmuodon käyttöön ottamisessa!


Kaikille alueille on koottu operatiiviset työryhmät, jotka kokoontuvat 4–10 kertaa vuodessa. Tapaamisten tarkoituksena on yhtäältä tarkastella mennyttä ja toisaalta suunnitella tulevia jalkautumisia sekä mahdollisia suurempia operaatioita alueille. Moniammatillisen verkoston avulla edistetään eri alojen ammattilaisten työparitoimintaa jalkautuvassa työssä sekä voidaan konsultoida ja hakea ammatillista tukea esimerkiksi haastavien asiakaskohtaamisten käsittelyssä.

Alueellisissa työryhmissä on pääsääntöisesti edustettuna alueen nuorisotyö, seurakunnan erityisnuorisotyö, lastensuojelu, alueen lähipoliisi, kauppakeskuksen järjestyksenvalvonnan esimiehet sekä kauppakeskuksen kaupallisen toiminnan edustaja, esimerkiksi kauppakeskuspäällikkö.

Alueellisten työryhmien lisäksi hankkeessa on koottu pääkaupunkiseudun laajenevaa raideliikennettä nuorten kokoontumisen kannalta tarkasteleva ja toimenpiteitä suunnitteleva Ratatyöryhmä. Työryhmässä on pääkaupunkiseudun kunnnallisen nuorisotoimen lisäksi poliisin edustus Helsingin sekä Itä- ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksilta.

Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden vetämässä Nuorisotyö raiteilla -hankkeessa, jossa keskitytään nuorisonäkökulmaan erityisesti kehäradan ja näillä näkymin alkuvuodesta 2017 liikennöinnin aloittavan länsimetron osalta. Jalkautuvalla työllä kerätään tietoa nuorten liikkumisen myötä syntyvistä ilmiöistä, ehkäistään konfliktien syntyä, edistetään turvallisen matkustamisen edellytyksiä ja lisätään nuorten ja muiden matkustajien keskinäistä ymmärrystä.