Etusivu / Toimintamuotomme Walkers Bussi / Turvallisuuskävelyt

Turvallisuuskävelyt

Nuorten turvallisuuskävelyillä nuorten ääni kuuluviin

Nuorten turvallisuuskävelyt ovat konkreettinen, toiminnallinen tapa osallistaa ja kasvattaa nuoria sekä tuoda esiin nuorten ääntä ja näkökulmaa.

Nuorisolähtöisiä turvallisuuskävelyitä on kehitetty ja toteutettu bussitoiminnan yhtenä osa-alueena.

Turvallisuuskävely on toimintamalli, jossa alueen käyttäjät havainnoivat omaa ympäristöään. Tavoitteena on tuoda esiin alueen turvallisia ja turvattomia, "kivoja ja pelottavia" paikkoja. Turvallisuuskävelyt ovat yksi viime vuosina käyttöön otettu keino kansalaisten kuulemiseen kunnallisessa päätöksenteossa. Turvallisuuskävelyitä voidaan tehdä eri tarkoituksia varten ja toteuttaa monin eri tavoin.

Nuorten turvallisuuskävelyiden tavoitteena on tuottaa tietoa ja tavoittaa tuntemuksia erityisesti nuorten näkökulmasta. Suurin osa turvallisuuskävelyistä järjestetään aikusväestön lähtökohdista. Nuoria saattaakin olla vaikea saada mukaan aikuisorientoituneisiin tilaisuuksiin.

Walkers-bussitoiminnassa nuorten turvallisuuskävelyt toteutetaan jokaisella toiminta-alueella. Osallistujat ovat alueen palveluiden tai bussin nuoria asiakkaita.

Turvallisuuskävelyillä suunnitellaan valmiiksi reitti, jonka aikuiset ja nuoret kävelevät yhdessä. Aikuisten tehtävä on dokumentoida nuorten näkemyksiä sekä kannustaa nuoria tuomaan esiin tuntemuksiaan. Nuoret saavat mukaansa myös kamerat, joilla he voivat tallentaa mielestään huomionarvoisia paikkoja. Kävelyiden havainnot ja kävelyn aikana otetut kuvat käydään yhdessä läpi vielä kävelyn jälkeen. Nuorten ottamista kuvista kootaan alueelle valokuvanäyttely.

Kolme esimerkkiä turvallisuuskävelyistä

Turvallisuuskävelyitä voi hyvin toteuttaa myös osana alueen nuorten palveluiden normaalia toimintaa.

  1. Nuorten vapaa-ajalla, esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden vetämänä. Tämä on hyvä tapa saada myös alueen työntekijät tutustumaan nuorten omaehtoisen vapaa-ajanviettoympäristöihin.
  2. Osana koulujen oppitunteja. Kävelyyn voi helposti sitoa sisältöjä useammasta eri oppiaineesta; esimerkiksi maantiedosta, yhteiskuntaopista ja kuvataiteesta.
  3. Nuorisolähtöisesti valmisteltu kävely, johon kutsutaan mukaan alueen päättäjiä. Yhdistämällä nuoret ja johtavat viranhaltijat tai luottamushenkilöt saavat päättäjät ja nuoret suoran mahdollisuudeen keskinäiseen vuorovaikutukseen.