Frontpage / Toimintamuotomme / K-0 - Kiusaamiseen puuttuva hanke

K-0 - Kiusaamiseen puuttuva hanke

K-0-toiminnassa selvitetään pitkään jatkuneita ja vaativia koulukiusaamistilanteita.

kiusaaminen_800.png

Aseman Lapset ry:n kehittämässä kiusaamiseen puuttuvassa toiminnassa kehitetään ja levitetään tehokkaampaa puuttumismallia kiusaamistilanteisiin. Kouluihin tuodaan nykyistä enemmän esimerkiksi nuorisotyön, perhetyön ja sovittelun osaamista. Kouluille ja perheille tarjotaan apua neuvottomuutta ja voimattomuutta aiheuttaviin tilanteisiin. Monesti ulkopuolisella toimijalla on suuri merkitys konfliktien ratkeamisessa.

Toimintamalli ei korvaa koulujen käytössä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä, vaan tukee ja vahvistaa niitä. Se tuo uutta näkökulmaa konflikteihin, tehostaa yhteistyötä ja vahvistaa muissa yhteyksissä toimivaksi todettuja menetelmiä.

K-0:n avulla käsiteltävät kiusaamistapaukset ovat usein moniulotteisia: niissä täyttyy useita rikosnimikkeitä, tekijöiden ja uhrien roolit ovat epäselviä ja konfliktit ulottuvat myös vapaa-ajalle sekä sosiaaliseen mediaan. Tilanteet ovat monesti kärjistyneet niin että kodin ja koulun välinen yhteistyö on vaikeutunut. Työskentelyssä jalkaudutaan kouluun, koteihin ja verkostoihin. Keskeistä on selvittää tapahtumien kulku ja kaikki osapuolet, joihin tilanne on vaikuttanut. Tilanteen pysäyttämisessä ja selvittämisessä huomioidaan yksilöt, ryhmä, kouluyhteisö ja tarvittaessa vielä tätäkin laajempi sosiaalinen piiri.

Usein käytettyjä työtapoja:

- Sovittelua hyödynnetään sekä nuorten välisten konfliktien selvittelyyn että perheiden ja koulun välisen luottamuksen palauttamiseen.

- Perhe- ja yksilötyö pitää sisällään erilaisia keskusteluja ja neuvotteluja. Tarvittaessa perheille kartoitetaan tukipalveluita.

- Usein tarvitaan myös koko luokan ryhmäyttämistä ja toisinaan vanhempainiltoja, joissa pohditaan sitä, kuinka perheet voivat tukea koulua kriisitilanteen rauhoittamiseksi.

- Poliisin kanssa voidaan järjestää myös laillisuuskasvatusoppitunteja, joissa nuorten kanssa keskustellaan muun muassa siitä, milloin kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit.

img_9973_0.png

 

Uutta näkökulmaa ja yhteistyön tiivistämistä

K-0-toiminta kehitettiin työskentelemällä vuoden 2017 aikana Helsingin alueen peruskouluissa. Hankkeen toisessa vaiheessa koulutetaan ammattilaisia hyödyntämään kehitettyä menetelmää valituilla pilottialueilla Helsingissä, Lohjalla ja Järvenpäässä. Tavoitteena on, että koulujen käytössä on moniammatillinen tiimi, johon kuuluu myös koulun ulkopuolisia tahoja.
 

 

Ulkopuolisesta toimijasta on usein suuri hyöty, etenkin jos vanhemmat ja koulun ammattilaiset eivät ole löytäneet yhteistä näkemystä tai keskinäinen luottamus on heikko.

”Hankalat vanhemmat” ovat usein hätääntyneitä vanhempia, jotka kokevat, etteivät saa lapselleen apua. Tulehtuneessa tilanteessa vanhemmat voivat käyttäytymisellään jopa kärjistää tilannetta. Sovittelu on yksi keino purkaa näitä tilanteita.

 

Tue kiusaamisen vastaista työtämme!

Toimintamuodon kehittämis- ja levittämistyötä rahoittaa Me-säätiö. Paikallisesti K-0-toimintaa toteutetaan Helsingissä, Lohjalla ja Järvenpäässä. Paikallisen K-0-toiminnan rahoituksesta vastaavat kunnat. Lisäksi hankkeesta toteutettaviin kahteen tutkimukseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön erillisavustus.

Voit tukea kiusaamisen vastaista työtämme lahjoittamalla DANSKEBANK (BIC: DABAFIHH) FI19 8000 1301 0103 03. Tuki kohdistuu K-0-työhön käyttämällä viitettä 11293.

Lämmin kiitos tuestasi!

Lisätietoa

Hankepäällikkö Heikki Turkka, puh. 050 518 5511, heikki.turkka [at] asemanlapset.fi

Kouluttaja Ville Koikkalainen, puh. 050 592 2554, ville.koikkalainen [at] asemanlapset.fi

Kouluttaja Mari Siren (K-0 Helsinki), puh. 050 362 4422, mari.siren [at] asemanlapset.fi

Kouluttaja Petteri Pietinen, puh. 050 3362254, petteri.pietinen [at] asemanlapset.fi


 

Haluan lahjoittaa

Asiakasnumero
Etunimi *
Sukunimi *
Sähköposti *
Matkapuhelinnumero
Lähiosoite
Postinumero *
Postitoimipaikka
Maa
Summa, väh.5€ *

Kohde
Eräpäivä * pv
Minulle saa lähettää tietoa toiminnastamme
ja ajankohtaisista asioista
Yhteystiedot tallennetaan rekisteriimme
eikä tietoja luovuteta edelleen

Uutiset

13.08.19

Takku-hankkeessa selvitetään opiskelun esteitä

Yhteistyössä Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa toteutettavan hankkeen tavoitteena on...

Lue lisää

13.08.19

Blogikirjoitus: Jos kodin ja koulun välinen yhteistyö on rikki

Jokaisella huoltajalla on oikeus luottaa siihen, että lapsella on turvallinen kasvuympäristö. Lapsen ollessa koulussa...

Lue lisää

02.05.19

Tutkimus: Nuorisorikollisuuden ehkäisy edellyttää tukea, kuntoutusta ja jälkihoitoa

Toistuvia rikoksia tekevien nuorten tuki ja palvelut ovat pirstaleisia, eikä niiden vaikutuksia seurata. Rikoksia...

Lue lisää

11.04.19

Eskarit opettelevat tunnetaitoja koulua ja elämää varten

Esikoululaiset saivat välineitä tunteiden tunnistamiseen ja haasteiden kohtaamiseen Friends-kerhossa. Munkkiniemessä...

Lue lisää