Etusivu / Toimintamuotomme / K-0 - Kiusaamiseen puuttuva hanke

K-0 - Kiusaamiseen puuttuva hanke

"Koonolla" on toiminnallinen hanke koulukiusaamisen problematiikan selvittämiseen ja uusien ehkäisevien keinojen kehittämiseen

kiusaaminen_800.png

"Koonolla"-hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia keinoja kiusaamiseen puuttumiseksi ja kiusaamisilmiöihin liittyneiden eri osallisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Koulukiusaamisella on tutkittuja yhteyksiä syrjäytymiseen, mielenterveysongelmiin ja radikalisoitumiseen. Kiusaamisen inhimilliset kärsimykset heijastuvat erittäin laajasti kiusatun ja kiusaajan lähipiiriin sekä kouluyhteisöön. Vaikuttava puuttuminen monimutkaisiin ja pitkittyneisiin kiusaamistapauksiin on kuitenkin vaikeaa.

Aseman Lapset ry:n koulukiusaamiseen puuttuvassa hankkeessa tehdään näkyväksi kiusaamisen moniulotteiset mekanismit. Kiusaamista selvitetään kiusaajien, uhrien, perheiden, koulujen ja eri ammattikuntien näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan työvälineenä käytetään Aseman Lapset ry:n katusovittelutoiminnan menetelmiä. Ensimmäisen vuoden aikana työskenneltiin Helsingin peruskouluissa.

img_9973_0.png

 

TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ

Hankkeen käytännön toteutus tehtiin yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan kanssa. Hankkeen ensimmäisenä vuonna selvitettiin sellaisia tapauksia, joissa oli tehty rikosilmoitus tai muuten pyydetty poliisilta virka-apua.

Hankkeessa on kaksi työntekijää, jotka jatkoivat työskentelyä tapauksen parissa intensiivisesti varmistaen kaikille asianosaisille riittävät tuki- ja interventiokeinot. Tapauksissa hyödynnettiin moniammatillisesti alueen muita toimijoita kuten esimerkiksi lastensuojelua ja nuorisotyötä.

Hankkeen toisena vuonna rakennetaan ja koulutetaan alueellisia moniammatillisia työryhmiä, jotka pystyvät reagoimaan nopeasti, kun alueen kouluissa ilmenee kiusaamista. Ensimmäiset pilottialueet ovat Helsingin Kannelmäen alueella ja Lohjalla. Yhteistyön keskeinen tavoite on käsitellä kiusaamistapaukset ammattitaitoisesti kaikkien osapuolten tarpeet huomioiden ja mahdollistaa jokaiselle oppilaalle turvallinen työympäristö. Osana hanketta tuotetaan tutkimustietoa kiusaamisesta.

Hankkeen avulla pyritään myös osoittamaan ja tuomaan näkyväksi lapsille ja nuorille sellaiset tilanteet, joissa ei voida puhua enää kiusaamisesta, sillä rikoksen tunnusmerkit ovat täyttyneet.

Hankkeen kanssa poliisin yhteistyön lisäksi yhteistyöhön ovat sitoutuneet mm. Helsingin opetusvirasto, lastensuojelu, nuorisotoimi, OAJ sekä  Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikkö.

Hanke käynnistyi alkuvuodesta 2017 ja se on ME-säätiön, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Aseman Lapset ry:n yhdessä rahoittama.

Lataa hankkeen sähköinen esite tästä!

Lisätietoa

  • hankepäällikkö Heikki Turkka, puh. 050 518 5511, heikki.turkka [at] asemanlapset.fi
  • kouluttaja Ville Koikkalainen, puh. 050 592 2554, ville.koikkalainen [at] asemanlapset.fi

Uutiset

19.06.18

Työntekijä tutuksi: Niilo, Wauto-toimintavastaava

Aseman Lapset ry on nuorten hyvinvoinnin parantamiseen pyrkivä organisaatio, joka tekee monenlaista työtä. Tehtävänäni...

Lue lisää

12.06.18

Työntekijä tutuksi: Elsu, yhteisökehittäjä, löytävä nuorisotyö

Aseman Lapset ry on nuorten hyvinvoinnin parantamiseen pyrkivä organisaatio, joka tekee nuorten kanssa monenlaista...

Lue lisää

23.04.18

Ohjelmaton aika on korvaamattoman arvokasta

(Teksti on alunperin julkaistu Nuorisotyö-lehdessä 1/2018.) Nykypäivän hektisen elämäntahdin vastapainoksi myös...

Lue lisää

05.04.18

Blogi: Erikoistuminen luo vankkaa osaamista mutta unohtuuko kokonaiskuva?

Onnettomuuspaikalle saapuessaan ensihoidolla, palokunnalla ja poliisilla on selkeä työnjako: ensihoitajat kartoittavat...

Lue lisää