Etusivu / Toimintamuotomme / K-0 - Kiusaamiseen puuttuva hanke

K-0 - Kiusaamiseen puuttuva hanke

"Koonolla" on toiminnallinen hanke koulukiusaamisen problematiikan selvittämiseen ja uusien ehkäisevien keinojen kehittämiseen

kiusaaminen_800.png

"Koonolla"-hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia keinoja kiusaamiseen puuttumiseksi ja kiusaamisilmiöihin liittyneiden eri osallisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Koulukiusaamisella on tutkittuja yhteyksiä syrjäytymiseen, mielenterveysongelmiin ja radikalisoitumiseen. Kiusaamisen inhimilliset kärsimykset heijastuvat erittäin laajasti kiusatun ja kiusaajan lähipiiriin sekä kouluyhteisöön. Vaikuttava puuttuminen monimutkaisiin ja pitkittyneisiin kiusaamistapauksiin on kuitenkin vaikeaa.

Aseman Lapset ry:n koulukiusaamiseen puuttuvassa hankkeessa tehdään näkyväksi kiusaamisen moniulotteiset mekanismit. Kiusaamista selvitetään kiusaajien, uhrien, perheiden, koulujen ja eri ammattikuntien näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan työvälineenä käytetään Aseman Lapset ry:n katusovittelutoiminnan menetelmiä. Ainakin ensimmäisen vuoden ajan työtä toteutetaan ensisijaisesti Helsingin alueella.

img_9973_0.png

 

TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ

Hankkeen käytännön toteutus tehdään yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan kanssa. Hankkeen ensimmäisenä vuonna selvitetään sellaisia tapauksia, joissa on tehty rikosilmoitus tai muuten pyydetty poliisilta virka-apua.

Hankkeessa on kaksi työntekijää, jotka jatkavat työskentelyä tapauksen parissa intensiivisesti varmistaen kaikille asianosaisille riittävät tuki- ja interventiokeinot. Tapauksissa hyödynnetään moniammatillisesti alueen muita toimijoita kuten esimerkiksi lastensuojelua ja nuorisotyötä.

Hankkeen toisena vuonna rakennetaan ja koulutetaan alueellisia moniammatillisia työryhmiä, jotka pystyvät reagoimaan nopeasti, kun alueen kouluissa ilmenee kiusaamista. Yhteistyön keskeinen tavoite on käsitellä kiusaamistapaukset ammattitaitoisesti kaikkien osapuolten tarpeet huomioiden ja mahdollistaa jokaiselle oppilaalle turvallinen työympäristö. Osana hanketta tuotetaan tutkimustietoa kiusaamisesta.

Hankkeen avulla pyritään myös osoittamaan ja tuomaan näkyväksi lapsille ja nuorille sellaiset tilanteet, joissa ei voida puhua enää kiusaamisesta, sillä rikoksen tunnusmerkit ovat täyttyneet.

Hankkeen kanssa poliisin yhteistyön lisäksi yhteistyöhön ovat sitoutuneet mm. Helsingin opetusvirasto, lastensuojelu, nuorisotoimi, OAJ sekä  Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikkö.

Hanke on käynnistynyt alkuvuodesta 2017 ja se on ME-säätiön, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Aseman Lapset ry:n yhdessä rahoittama.

Lataa hankkeen sähköinen esite tästä!

Lisätietoa

  • hankepäällikkö Heikki Turkka, puh. 050 518 5511, heikki.turkka [at] asemanlapset.fi
  • kouluttaja Ville Koikkalainen, puh. 050 592 2554, ville.koikkalainen [at] asemanlapset.fi

Uutiset

11.02.18

Pienet kauppakeskushengailijat herättävät huolta

Yhä useampi alakouluikäinen on löytänyt kauppakeskukset vapaa-ajanviettopaikoikseen. Tästä seuraa toisinaan myös...

Lue lisää

09.02.18

Katusovittelu osaksi sovittelupalettia

Aseman Lasten Katusovittelu-hanke tarjoaa rikoksen tai konfliktin osapuolina olleille nuorille mahdollisuuden...

Lue lisää

18.01.18

Löytävälle nuorisotyölle ja katusovittelulle jatkoa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n avustusehdotus toi järjestöllemme iloisia uutisia...

Lue lisää

07.12.17

K-0 on Suomen Lapsiystävällisin 2017

HopLopin Suomen Lapsiystävällisin 2017 -kilpailun voittajaksi on valittu Aseman Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuva K-0-...

Lue lisää