Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Nuori tarvitsee aikuisia identiteettinsä muodostamiseen

Nuori tarvitsee aikuisia identiteettinsä muodostamiseen

Ihmisen käsitys itsestä eli identiteetti kehittyy koko elämän ajan. Nuori etsii identiteettiään kokeilemalla erilaisia toimintamalleja ja rooleja, ja muodostaa käsityksen itsestään muiden ihmisten avulla. Aikuisia tarvitaan peileiksi ja rajojen asettajiksi.  

– Nuori kohtaa monenlaisia kehitystehtäviä ennen kuin aikuistuu. Hänen on muun muassa päästettävä irti vanhemmistaan, opittava säätelemään tunteitaan ja pystyttävä liittymään kaveriporukkaan, nuorisolääkäri Miila Halonen luettelee. 

Halonen toimii Väestöliiton nuorisolääkärinä. Hänen työhönsä kuuluu vaikuttamis- ja kehittämistyötä ja lisäksi jonkin verran potilastyötä nuorten potilaiden parissa. Verkkopalvelussa ja vastaanotolla keskitytään seksuaaliterveyteen liittyviin aiheisiin. 

nuori_ja_identiteetti_pieni.jpg

Toivon näkökulma 

Nuoruusikä on erityinen vaihe, eikä nuorta kannata kohdata lapsena tai aikuisena, vaan nimenomaan nuorena. Lääkäri voi toki käsitellä nuorta asiakasta puhtaasti lääketieteen näkökulmasta, huomioimatta nuoruusikään liittyviä erityispiirteitä. 

–Itse en halua toimia niin, sillä työssäni minua kiehtoo juuri sen moninaisuus. Nuoreen vaikuttavat monenlaiset ilmiöt, historia ja kasvuolosuhteet. Minulla aikuisena voi olla nuoren elämään todella suuri vaikuttamisen mahdollisuus, Miila Halonen sanoo. 

Toisinaan nuori on voinut kokea jo varhaisessa vaiheessa järkyttäviä ja traumatisoivia kokemuksia, eikä parantuminen tai olosuhteiden muuttuminen aina näytä todennäköiseltä. Kuormittavista olosuhteista huolimatta yksikin turvallinen aikuinen voi olla rakentamassa suojaa, ohjaamassa parempaan suuntaan ja kohti turvallisempaa tapaa toimia.  

– Pyrin pitämään toivon näkökulman aina mukana. Sillä tavalla toivoa voi saada valutettua myös nuoreen, joka kokee tilanteensa täysin toivottomaksi. 

Nuori on keskeneräinen – ja saa ollakin 

– Aikuisten tulisi muistaa, että nuorten kehitys on vielä kesken. Näyttää nuori ulkoisesti kuinka aikuiselta tahansa, hän tarvitsee usein tukea kehitysvaiheiden läpikäymiseen, Halonen sanoo. 

Opiskelupaikan ja ammatin valinta ovat nuoren elämässä tärkeitä ja samalla suuriakin paineita aiheuttavia tehtäviä. Sekä ammattikouluja että lukiota on viety viime vuosina siihen suuntaan, että nuorten on tehtävä suuria päätöksiä entistä aikaisemmassa vaiheessa ja usein myös lähes ilman opettajia tai muita aikuisia. Nuoret halutaan nopeasti kouluun ja sieltä nopeasti työelämään. 

– Ymmärrys nuorten kehitysvaiheista ei ilmeisesti ole välittynyt päättäjille asti. Kun opiskeluaikoja pyritään lyhentämään, vähennetään merkittävästi nuorten mahdollisuutta kypsyä, kasvaa ja nähdä hiukan enemmän maailmaa ennen kuin esimerkiksi tulevaisuuden ammattiala täytyy olla tiedossa.  

Niin kouluissa kuin työelämään siirtyessä nuoret tarvitsevat aikuisten läsnäoloa. Tarvitaan opettajia, kuraattoreita, opinto-ohjaajia sekä työpaikoille mentoreita ja ohjaajia. Mitä aikaisemmin opiskelu, työharjoittelu tai työ aloitetaan, sitä suurempi tarve aikuisille on.  

Sparraajan tärkeä pesti 

Vaikka erilaiset rajojen kokeilemiset kuuluvatkin nuoruuteen, ei kaikkea pidä hyväksyä. Esimerkiksi kodin säännöistä kiinni pitäminen voi olla vanhemmalle rankkaa, mutta luo nuorelle oikeanlaiset rajat.  

– Nuori voi sanoa päinvastaista, mutta hän on usein hyvinkin riippuvainen vanhemmistaan. Hän tarvitsee huomiota, rakkautta ja arvostusta. Aivan niin kuin kaikki ihmiset, nuorikin haluaa kokea, että hänestä pidetään sellaisena kuin hän on, Halonen sanoo. 

Vanhempien, opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden nuoren elämään vaikuttavien aikuisten tulisi sparrata ja tukea nuorta niin, että hankalista kohdista läpimeno helpottuisi. 

– Nuorisotyöntekijän rooli on tärkeä siksikin, että hän voi nähdä nuoren ilman suorituksia ja arvosanoja. Vapaa-ajallaan nuori voi rakentaa identiteettiään myös vaikkapa harrastuksen tai jonkin ominaisuuden perusteella. 

Mahdollisuuksien tulvaan voi hukkua 

Yksi aikuisen tärkeistä tehtävistä on mahdollistaa kasvurauha nuorelle. Hektisessä ja miljoonien mahdollisuuksien maailmassa keskeneräisyyden sietäminen ja ajan antaminen itsensä etsimiselle voi tuntua vaikealta.  

– Tämän ajan levottomuudessa ja vauhdikkuudessa moni kokee, että on oltava jatkuvasti valmiina tekemään liikkeitä johonkin suuntaan. Voi olla myös vaikea tyytyä vähään, kun on kaikkea tarjolla.  

Niin nuoren kuin aikuisenkin ympärillä on valtava määrä vaatimuksia, odotuksia ja toiveita. Nuoren voi olla vaikea hahmottaa, mitä hänen tulee tavoitella ja täytyykö kaikessa olla paras.  

– Me aikuiset voimme kertoa nuorille, ettei maailma rakennu täydellisyyden tavoittelun varaan. Ettei terve identiteetti rakennu vain suoritusten ja menestyksen varaan. Voimme kannustaa siihen, että monesti vähempikin riittää, Miila Halonen pohtii. 

 

Teksti: Virve Liljeström 

Kuva: Sampo Saikkonen 

Teksti on julkaistu Nuorisotyö-lehdessä 2/2019

 

Lisää uusi kommentti

Uutiset

10.01.20

Avoin työpaikka: Hae yhteisökehittäjäksi nuorten Kuopioon!

Haluatko tehdä merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä nuorten parissa? Etsimme nyt nuoriso- ja verkostotyön...

Lue lisää

25.11.19

Yhdessä romaninuorisotyötä kehittämässä

Aseman Lasten ja romanijärjestöjen yhteistyö on lisännyt osaamista ja kulttuurin ymmärrystä puolin ja toisin. ...

Lue lisää

05.11.19

Mitä mä voin tehdä, että kaikilla on hyvä hengailla?

Löytävä nuorisotyö haastoi aikuiset ja nuoret pohtimaan yleistä viihtyisyyttä viime kevään ja kuluvan syksyn aikana eri...

Lue lisää

24.10.19

Nuoruus pohjoisen pienessä kylässä

”Peltovuomassa pärräsi nuori heti kuudelta Wautolle. Hän kertoi olevansa ainoa kylillä oleva nuori, muut olivat jossain...

Lue lisää