Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Opintovierailulla saatiin uusia ideoita ja toimintamalleja

Opintovierailulla saatiin uusia ideoita ja toimintamalleja

Viime kesänä joukko Aseman Lasten työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita lähti Skotlantiin opintovierailulle. Meitä oli seitsemän henkeä Aseman Lasten bunkkeritiimistä, johon kuuluvat katusovittelu, K-0 ja Pasila -työmuodot, tiimivalmentajamme sekä sovittelutoiminnan, Punaisen ristin ja poliisin edustajat. 

Suuntasimme Glasgow´hun ja Edinburghiin Erasmus+ -tuella, ja meitä emännöi Laura Hoskins Community Justice Scotland -järjestöstä (kuvassa oikealla). Reissu oli antoisa ja herätti uusia ajatuksia niin meissä vierailijoissa kuin skotlantilaisissa toimijoissa. 

Ensimmäisenä päivänä tutustuimme Barnardo’s Scotland -järjestön jalkautuvaan katutyöhön, kadonneiden lasten löytämiseksi ja auttamiseksi tehtävään työhön sekä hyväksikäyttöä ennaltaehkäisevään toimintaan kouluissa. Toisena vierailupäivänä kohteena oli Balerno High School Edinburghissa ja Dalmarnock -koulu Glasgow´ssa. Kolmantena vierailupäivänä kävimme tutustumassa paikalliseen sovitteluun Cyrenians Scottish Centre for Conflict Resolution -keskuksessa, jonka toiminta poikkeaa suomalaisesta palvelusta sekä yhteiskunnallisen aseman että prosessin osalta.   

skotlanti_opintovierailu.jpg

Eroja koulussa ja rikosasioissa

Skotlannissa näkyy samoja ilmiöitä nuorten parissa kuin Suomessa, ja paljon samankaltaisia työtapoja puuttua niihin. Tällainen on esimerkiksi moniammatillinen yhteistyö. Yhteiskunnan rakenne on kuitenkin erilainen ja esimerkiksi sovittelu on osa perhetyön keinovalikoimaa, kun taas Suomessa se on osa rikos- ja riita-asioiden käsittelyä.  

Skotlannissa asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä isossa roolissa on perheen sisäisten konfliktien sovittelu. Skotlannissa 16-vuotias on täysi-ikäinen, ja konfliktitilanteissa nuoret saattavat joutua asunnottomiksi täysi-ikäistyttyään. Maassa on noin 4 000 asunnotonta nuorta. Perhesovittelulla pyritään ehkäisemään nuorten asunnottomaksi joutumista.  

Olimme vaikuttuneita siitä, että skotlantilaisessa koulumaailmassa huomioidaan lasten ja nuorten kokonaisvaltainen elämäntilanne, ja tunnetaitojen opettelu on vahvasti mukana jo ensimmäisistä luokista lähtien. Koulun henkilökunta käyttää aikaansa lasten ja nuorten kohtaamiseen. Aamuisin koululaiset laittavat nimilappunsa purkkeihin, jotka kuvastavat heidän sen hetkisiä tunnetilojaan. Näin opettajat näkevät, keiden kanssa on päivän aikana hyvä jutella ja käsitellä esimerkiksi surullisia tunteita. Tästä toimintatavasta olemme kertoneet Suomessa, ja muutamat koulut ovat halunneet ottaa sen käyttöönsä. 

Rikosoikeudelliset käytännöt Suomessa puolestaan kiinnostivat skotlantilaisia: rikosasioiden sovittelu sekä yhdyskuntapalvelun ja avoseuraamusten hyödyntäminen ovat Skotlannissa vielä lapsen kengissä ja vankimäärät suuria. Tosin konteksti erityisesti lasten ja nuorten osalta on aika erilainen, sillä rikosoikeudellinen ikäraja Skotlannissa on viime keväästä alkaen ollut kaksitoista vuotta. Sitä ennen ikäraja oli kahdeksan. 

Yhteisöllisyyttä ja yhteisiä oivalluksia 

Jalkautuvassa työssä Skotlannissa keskitytään nuorten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseen havainnoimalla ilmiöitä ja tiedottamalla niistä viranomaisille. Lisäksi yöllä ajavien taksikuskien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, ja heitä on koulutettu tunnistamaan erilaisia ilmiöitä ja ohjaamaan niitä oikeille tahoilla. Night time economy - käsite kuvaa sitä, että otetaan mukaan yhteistyöhön ne, ketkä jo muutenkin yöaikana ovat työvuorossa. Tällaista yhteisöllisyyttä ja yhdessä ongelmiin puuttumista voisi Suomessakin olla enemmän. 

Matkan aikana kokoonnuimme iltaisin yhteen kertomaan ja kertaamaan oppimaamme. Päivän suurimmat oivallukset syntyivät yhdessä päivän antia ja oppimaamme pohtiessa. Tässä nousi esiin eri alojen ammattilaisten näkemykset ja kokemukset. Oivalluksia Skotlannin vierailusta on jaettu keskusteluissa ja tilaisuuksissa Suomessa viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. 

Kirjoittajina Aseman Lapset ry:n bunkkeritiimiläiset eli katusovittelun, K-0-työn ja Pasila-hankkeen työntekijät. 

Lisää uusi kommentti

Uutiset

16.09.20

Blogikirjoitus: Aina väärässä paikassa

1980-luvulla Helsingin keskusta oli levoton paikka. Nuorten päihteidenkäyttö lisääntyi, rikollisuus siirtyi yhä...

Lue lisää

15.09.20

Nuorisotyön ammattilainen – vastaa julkisiin tiloihin jalkautuvan työn kyselyyn!

Monissa kunnissa lisättiin julkisiin tiloihin jalkautuvaa nuorisotyötä koronakeväänä. Aseman Lasten löytävässä...

Lue lisää

14.09.20

Blogikirjoitus: Nuorten tarpeet muuttuvat, muuttuuko nuorisotyö?

Tukka sekaisin, hieman liian suuri flanelipaita puolihuolimattomasti napitettuna sekä toisessa kädessä kahvikuppi ja...

Lue lisää

01.09.20

Mennään sinne missä nuoret ovat

Työn takana: Niilo Karjalainen, hankekoordinaattori Walkers on Wheels on Aseman Lapset ry:n valtakunnallinen hanke,...

Lue lisää