Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Pieni katsaus kuluneeseen neljännesvuosisataan

Pieni katsaus kuluneeseen neljännesvuosisataan

Aseman Lapset ry syntyi aikuisten huolesta ja tahdosta toimia nuorten terveen kasvun eteen. Järjestö sai alkunsa Helsingin Rautatieaseman seudulta ja on vuosien aikana kasvanut valtakunnalliseksi toimijaksi.

1980–90-luvun vaihteen Helsingissä havahduttiin ”katulapsikysymykseen”. Jopa monisatapäiset nuorten joukot kokoontuivat Helsingin keskustaan ja Rautatieaseman liepeille viettämään aikaansa. Alettiin puhua aseman lapsista.

Marraskuussa 1990 perustetun Aseman Lapset -yhdistyksen tavoitteena oli tuoda nuorisotyötä ja turvallisia aikuisia sinne missä nuoret jo olivat. Julkilausutuiksi tavoitteiksi nousivat myös kontaktikahvilan saaminen Helsingin Rautatieaseman läheisyyteen ja päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevän työn lisääminen.

Vuosien 1992–1993 aikana nuoria tavoitettiin liikkuvin metodein, muun muassa jeeppi-kahvilan avulla. Takakontista tarjottavat termarikahvit oli hyvä tapa kohdata nuoria.

Samoihin aikoihin perustettiin Citari-lehti toimimaan yhdistyksen pää-äänenkannattajana ja varainhankinnan välineenä. Myöhemmin Asemanlapset-nimiseksi muuttuneessa lehdessä otettiin räväkästikin kantaa ajan ilmiöihin ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Vajaa neljä vuotta yhdistyksen perustamisen jälkeen avasi ensimmäinen nuorille tarkoitettu kahvila yliopiston viereen Helsingin Kluuviin. Walkers-yökahvila saavutti nopeasti valtavan suosion. Huomattava sosiaalinen innovaatio oli turvallisten aikuisten vapaaehtoistyöntekijöiden nostaminen toiminnan keskiöön. Toiminta levisi nopeasti eri puolille Suomea. Parhaimmillaan uusia Walkerseja syntyi vuoden aikana peräti kahdeksan.

Toiselle vuosikymmenelle

Vuosituhannen vaihteen tienoilla tehtiin uusia, sittemmin päättyneitä, kokeiluja. Vuonna 1999 käynnistynyt Perheasema-toiminta tarjosi matalan kynnyksen apua lapsiperheille. Kansainvälisiä avauksia olivat EU-projektit Varjupool Viron Haapsalussa ja Rovesnik Pietarissa. Haapsalussa käynnistettiin ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, Pietarissa puolestaan kehitettiin nuorten huumeidenkäyttäjien hoidollista ja kuntouttavaa toimintaa.

Vuosikymmenen puolivälissä Stakes alkoi edistää lasten mielen hyvinvointia tukevan työmuodon tuomista Suomeen. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Aseman Lapset ry ja kokeiltavaksi työmuodoksi Australiasta peräisin oleva WHO:n suosittelema Friends. Suomeksi käännettyä ohjelmaa testattiin hyvin tuloksi vuoden 2006 aikana muutamassa pääkaupunkiseudun alakoulussa. Friends todettiin hyväksi työkaluksi, ja sen leviäminen eri puolille Suomea alkoi vauhdilla. Nuorille suunnattu versio saatiin käyttöön pari vuotta myöhemmin.

Uudet viestintätavat muuttivat nuorten kokoontumiskulttuuria, ja liikkuvat työmuodot osoittautuivat jälleen tarpeellisiksi.

Ensimmäisessä Walkers-Hubu-bussiprojektissa yhdistettiin Aseman Lapset ry:n ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n osaaminen nuorten parissa toimimiseen lähiöissä ja festareilla. 2008–2010 toimineelle projektille saatiin jatkoksi uusi kolmivuotinen hanke, jossa toimintaa kehitettiin entistä nopeammin reagoivaksi. Jatkoprojektissa tuotiin Suomeen myös kaksi uutta työmuotoa – nuorten turvallisuuskävelyt ja katusovittelu.

Viisi vahvan kasvun vuotta

Kauppakeskus Kamppia vastapäätä vuonna 2009 auennut Walkers-talo ja samaan rakennukseen muuttanut Aseman Lapset ry:n toimisto saivat näköalapaikan nuorten ajanviettoon ja liikkumiseen. Arkipäivisinkin avoinna olleelle Talolle tiensä löysi nuoria myös muualta Suomesta. Pääkaupunkiseudun lähiöissä toimineen bussin asiakkaita bongattiin tiuhaan keskustasta. Samoihin aikoihin nuorten hengaamisen kauppakeskuksissa havaittiin myös aiheuttavan keskusten toimijoissa neuvottomuutta.

Käynnissä olleiden mittavien kauppakeskus- ja ratahankkeiden vuoksi nähtiin tilausta uudelle nuorisotyön muodolle. Vuonna 2013 käynnistyi Löytävä nuorisotyö, joka erikoistui toimimaan nuorten parissa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Verkostomaisella ja ennakoivalla työotteella toimivassa ”löytävässä” vahvoja yhteistyökumppaneita ovat myös kaupalliset tahot. Jyväskylässä työmuotoa kehitetään erityisesti maakuntakeskuksen näkökulmasta. Vuotta myöhemmin Itä-Helsingissä käynnistyi katuväkivaltaa ehkäisevä hanke perintörahan turvin.

Katusovittelu osoittautui kiinnostavaksi ja toimivaksi työmuodoksi nuorten ilkivallantekoihin ja lieviin asianomistajarikoksiin puuttumisessa. Sovittelujen lisäksi keskiöön nousi nuorten ryhmätoiminta, jossa myös Friends-menetelmiä hyödyntämällä nuoria herätellään pohtimaan omaan ja kaveriporukan toimintaan vaikuttamista. Onnistuneen pilotin pohjalta työmuodolle saatiin oma erillisrahoitus, jonka turvin sitä on lähdetty levittämään muualle Suomeen.                                                                                                      

Läsnä ajassa

Järjestön eri toiminnot ovat yhä vahvasti kiinnittyneet aikuisten ja nuorten kasvokkaisen kohtaamisen edesauttamiseen. Viestintävälineiden murroksella on kuitenkin ollut vaikutuksensa – Asemanlapset-lehden viimeinen numero ilmestyi joulukuussa 2013.

Viestinnän painopiste on siirtynyt verkkoon ja kohtaaviin vaikuttamiskanaviin, kuten asiantuntijoita ja ammattilaisia kokoaviin Café Walkers -tilaisuuksiin sekä eri yhteyksissä pidettäviin järjestöesittelyihin ja asiantuntijapuheenvuoroihin. Järjestön joustavat ja katutasolla operoivat työmuodot keräävät myös kiitettävästi median huomiota.

Uudet avaukset ovat kytkeytyneet vahvasti aikaan ja mahdollisuuksiin tarttumiseen – sekä niiden saamiseen. Muun muassa rahoitukseen liittyvät kysymykset ovat jatkuvasti järjestön arjessa läsnä. Tuloksekas työ, luotettavuus sekä avoimuus ja alttius yhteistyölle ovat niitä Aseman Lapset ry:n käyntikortteja ja toiminnan edellytyksiä, joita on syytä jatkossakin vaalia.

Lisää uusi kommentti

Uutiset

16.09.20

Blogikirjoitus: Aina väärässä paikassa

1980-luvulla Helsingin keskusta oli levoton paikka. Nuorten päihteidenkäyttö lisääntyi, rikollisuus siirtyi yhä...

Lue lisää

15.09.20

Nuorisotyön ammattilainen – vastaa julkisiin tiloihin jalkautuvan työn kyselyyn!

Monissa kunnissa lisättiin julkisiin tiloihin jalkautuvaa nuorisotyötä koronakeväänä. Aseman Lasten löytävässä...

Lue lisää

14.09.20

Blogikirjoitus: Nuorten tarpeet muuttuvat, muuttuuko nuorisotyö?

Tukka sekaisin, hieman liian suuri flanelipaita puolihuolimattomasti napitettuna sekä toisessa kädessä kahvikuppi ja...

Lue lisää

01.09.20

Mennään sinne missä nuoret ovat

Työn takana: Niilo Karjalainen, hankekoordinaattori Walkers on Wheels on Aseman Lapset ry:n valtakunnallinen hanke,...

Lue lisää