Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Toivottamassakin tilanteessa suunta löytyy oikeanlaisella tuella ja rinnalla kulkien

Toivottamassakin tilanteessa suunta löytyy oikeanlaisella tuella ja rinnalla kulkien

Työn takana, Jani Hoviaro, projektityöntekijä, 3T – Toive, tavoite, tulevaisuus -hanke  

3T-hankkeessa tuetaan erityisen haastavassa työmarkkina-asemassa olevien 16–29-vuotiaiden nuorten tulevaisuuden tavoitteiden, vahvuuksien ja voimavarojen mukaisten koulutus- tai työelämäpolkujen rakentumista.  Hanke toteutetaan yhteistyössä Live Palveluiden kanssa. Aseman Lapsilla hankkeessa työskentelee Jani Hoviaro. Jani Hoviaro

– Kohtaamme työparini kanssa nuoria, joilla on erityisen tuen tarvetta tai itsenäistymisen haasteita. Luottamus aikuisiin voi olla heikko: monilta on puuttunut turvallisten aikuisten läsnäolo ja kannustus. Taustalla voi olla esimerkiksi koulukiusaamista, Jani kertoo. 

Monelle on suuri kynnys lähteä yksin hakemaan tukea oman polun löytymiseen. Palvelut näyttäytyvät monille hajanaisina ja sekavina, niiden pariin on vaikea löytää ja toisinaan mahdoton sitoutua ilman tukea. Hankkeen tavoitteena onkin madaltaa ohjaus- ja tukipalveluihin osallistumisen kynnystä. 

Käytännössä ohjauspalveluja viedään niihin ympäristöihin, joissa nuoret muutenkin liikkuvat tai viettävät aikaa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi Kampissa sijaitseva Walkers-talo ja Kohtaus ry:n tilat. Myös julkisiin tiloihin jalkautuva työ on tärkeässä roolissa. Työmuodolla kohdataan niitä nuoria, jotka eivät käy nuorille suunnatuissa tiloissa tai käytä muita palveluita.  

– Monelle nuorelle merkitsee paljon, että aikuinen tulee heidän vapaa-ajanympäristöihinsä. Joskus jo ensimmäisen kohtaamisen jälkeen voi ehdottaa tapaamista, toisten kanssa luottamuksen rakentaminen vie pidempään. Käyntikortti annetaan kuitenkin heti ja tehdään selväksi, että tukea on saatavilla.

Missä olen hyvä, mitä elämältä toivon? 

Monien kohdalla työ on alkanut toiveiden ja haaveiden kartoittamisella, ja työskentely kestää pidempään. Tavoitteita kohti lähdetään etenemään pikkuhiljaa. Nuoren tilanteesta riippuen tavoite voi tarkoittaa työllistymistä, koulutukseen hakeutumista tai työkokeilupaikan löytymistä.  

Välietappina voi olla esimerkiksi mielekkään vapaa-ajantoiminnan löytyminen, mikä tukee päivärytmin palauttamista. Tarvittaessa autetaan esimerkiksi asunnon haussa.  

Yksilöohjauksessa korostuu tiivis yhteistyö muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kuten oppilaitosten, sosiaalitoimen ja nuorten ohjaus- ja vapaa-ajan palveluiden kanssa. Yksilöohjaus keskittyy opiskeluun ja työelämätaitoihin, mutta joskus tarvitaan tukea esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskysymyksissä. 

Pitkäkestoisemman yksilöohjauksen tavoitteena on vahvistaa nuoren käsitystä omasta osaamisesta ja voimavaroista sekä tukea taitoja ja kykyä toimia tulevaisuudessa itsenäisesti. 

Joskus taas riittää kevyempi tuki.  

– Erään nuoren kanssa olimme olleet yhteydessä puhelimitse ja viestein ennen ensimmäistä tapaamista, joka toteutui torstaina. Tapaamisen aikana olimme yhteydessä oppilaitokseen, johon nuori haaveili pääsevänsä. Saimme opinto-ohjaajalta ohjeet jatkuvasta hausta, jonka hoidimme nuoren kanssa saman tien. Seuraavana päivänä nuorelta tuli viesti: “Sain koulupaikan. Maanantaina alkaa koulu : )"  

Arjen hallinnan taitoja ryhmässä 

Hankkeessa on järjestetty myös ryhmätoimintaa. Vertaistuki ja kokemus siitä, ettei ole tilanteessa yksin on monille todella tärkeää.   
 
Parhaillaan on käynnissä ryhmä, jossa pohditaan muun muassa talouden hallintaa, tukiviidakossa selviytymistä ja tulevaisuuden suuntaa sekä vahvistetaan tunnetaitoja. Mukana on Aseman Lasten mielen hyvinvointia tukeva Friends-toiminta. Ryhmätoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden kehittää sosiaalisia taitoja.  
 
– Moni kärsii sosiaalisten tilanteiden pelosta. Ryhmässä voi turvallisessa ympäristössä vahvistaa uskoa omaan pärjäävyyteen. On palkitsevaa seurata nuorten rohkaistumista. Silloin tuntee, että on tehnyt asioita oikein. 

Jani Hoviaro 

  • Työskennellyt Aseman Lapsissa helmikuusta 2020 
  • Koulutukseltaan: yhteisöpedagogi (amk), opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa 
  • Motto: A person who never made a mistake never tried anything new. (Albert Einstein)

Syyskuussa 2018 käynnistynyt hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Hanke on koordinoinut NEET-verkostoa1, johon kuuluu parisenkymmentä toimijaa. Verkosto on järjestänyt yhdessä esimerkiksi nuorille suunnattuja työpajoja ja jakanut hyviä käytäntöjä nuorten tukemiseksi. Ennen hankkeen päättymistä koordinointivastuu siirtymisestä sovitaan ja hankkeen päätyttyä työ jatkuu verkoston muiden tahojen toimesta. 
 
Työn takana -juttusarja on osa Aseman Lapset ry:n 30-vuotisjuhlavuotta. Sarjassa esitellään Aseman Lasten toimintaa työntekijöiden näkökulmasta. Järjestössä on töissä 40 nuoriso-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaista. Tilaa uutiskirjeemme: https://www.asemanlapset.fi/fi/uutiskirje

1 NEET-nuoriksi (Not in Employment, Education or Training) määritellään ne 15-29-vuotiaat, jotka ovat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella. 


 

Uutiset

01.12.20

Tyttötyössä on tuotu seksuaaliterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja nuorten vapaa-aikaan

“Kiitti kaikesta tästä, tuntu hyvältä jo pelkästään se et tiesi et joku oikeesti jaksaa kuunnella.” ...

Lue lisää

01.12.20

Yksilöllisellä tuella vähennetään toisen asteen opintojen keskeytymistä

Työn takana, Erja Stenberg, projektityöntekijä, Takku-hanke  Opiskelijalla voi olla monenlaisia haasteita,...

Lue lisää

26.11.20

Tyttötyön päätöstilaisuuden tallenne katsottavissa

Tilaisuudessa ääneen pääsivät Tyttötyön projektityöntekijä Maarit Taipalinen, kasvattaja Taina Viikari Walkers-bussilta...

Lue lisää

25.11.20

Blogikirjoitus: Nuoret ovat voimavara

On korvaamattoman merkityksellistä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta, kuinka hyvät edellytykset pystymme luomaan...

Lue lisää