Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Tutkimus: Nuorisorikollisuuden ehkäisy edellyttää tukea, kuntoutusta ja jälkihoitoa

Tutkimus: Nuorisorikollisuuden ehkäisy edellyttää tukea, kuntoutusta ja jälkihoitoa

Toistuvia rikoksia tekevien nuorten tuki ja palvelut ovat pirstaleisia, eikä niiden vaikutuksia seurata. Rikoksia tekevien nuorten tukeen, kuntoutukseen ja jälkihoitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota. Näin todetaan valtioneuvoston 25.4.2019 julkaisemassa tutkimuksessa Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin.

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten rikoksiin puuttumista ja palvelujärjestelmää Suomen kunnissa sekä perehdyttiin myös järjestötoimijoiden työhön. Aseman Lasten työmuodoista mukana olivat nuorten rikoskierrettä katkaisemaan pyrkivä Pasila-hanke, kiusaamiseen puuttuva K-0 ja Katusovittelu.

Oikeusministeriössä kehitetään parhaillaan toimintamallia nuorten toistuvaan ja vakavaan rikollisuuteen puuttumiseen ja nuoren tukemiseen rikoksettomaan elämään. Toimintamallin kehittäminen sisältyy Sisäisen turvallisuuden strategiaan, jonka päämääränä on estää syrjäytymistä. Tällä hetkellä puuttumisen käytännöt ja tukitoimet voivat riippua siitä, missä kunnassa nuori asuu. Rikosten ehkäisy ja niihin puuttuminen ovat useiden ammattilaisten ja hallinnonalojen vastuulla.

Nuorisotutkimusverkoston (NTV) toteuttama tutkimus painottaa sitä, että on tärkeää saada uskottavaa näyttöä rikoksia ehkäisevien menetelmien vaikuttavuudesta ja kehittää puuttumisen mallia suunnitelmallisen kokeilutoiminnan avulla. Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus osoittaa, että nuorten rikoskierre pysäytetään tehokkaammin tuella kuin rangaistuksilla pelottelemalla. Tehokkaimmin uusintarikoksia ehkäisevät perheille suunnattu tuki sekä terapeuttiset menetelmät.

Nuorten parissa toimivien haastatteluissa korostui nuorisoerityisyys eli nuoruuden ymmärtäminen erityisenä elämänvaiheena. Tämä tulisi huomioida sekä nuoria kohdatessa että laajemmin palveluiden osalta.

Lue lisää

 


 

Lisää uusi kommentti

Uutiset

05.02.20

Avoin työpaikka: Talonmestari Walkers-talolle Helsingin Kamppiin

Oletko alle 30-vuotias, täysi-ikäinen, nuori aikuinen? Oletko reipas ja tulet hyvin juttuun ihmisten...

Lue lisää

10.01.20

Avoin työpaikka: Hae yhteisökehittäjäksi nuorten Kuopioon!

Haluatko tehdä merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä nuorten parissa? Etsimme nyt nuoriso- ja verkostotyön...

Lue lisää

25.11.19

Yhdessä romaninuorisotyötä kehittämässä

Aseman Lasten ja romanijärjestöjen yhteistyö on lisännyt osaamista ja kulttuurin ymmärrystä puolin ja toisin. ...

Lue lisää

05.11.19

Mitä mä voin tehdä, että kaikilla on hyvä hengailla?

Löytävä nuorisotyö haastoi aikuiset ja nuoret pohtimaan yleistä viihtyisyyttä viime kevään ja kuluvan syksyn aikana eri...

Lue lisää