Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Väkivalta ja kiusaaminen herättävät lapsissa paljon kysymyksiä

Väkivalta ja kiusaaminen herättävät lapsissa paljon kysymyksiä

”Miksi näin tapahtui?”, ”Väkivalta on tyhmää, miten sen voi lopettaa?", ”Oliko Esko kuollessaan onnellinen?”. Tällaisista kysymyksistä on kevään mittaan keskusteltu yli kolmensadan kuudesluokkalaisen kanssa.

Katuväkivaltaa ehkäisevässä hankkeessa oli alusta asti selvää, että hankkeen rahoituksen taustalla olevan väkivallan uhriksi joutuneen miehen, Eskon, tarinaa halutaan tehdä näkyväksi. Ensin syntyi valokuvista ja Eskon ystävien haastatteluista koostettu lyhytdokumentti. Tämän jälkeen dokumentin ympärille rakennettiin oppituntikokonaisuus, jonka kanssa on kevään mittaan kierretty keskustelemassa väkivallasta ja kiusaamisesta Itä-Helsingin alakouluissa. Oppituntia on myös pidetty Jyväskylässä yhdessä Löytävä nuorisotyö -hankkeen kanssa yhteensä noin sadalle seitsemäsluokkalaiselle.

Kokonaisuus on saanut varsin hyvän vastaanoton niin oppilaiden kuin opettajienkin keskuudessa. Se, että tunti rakentuu todellisen elämäntarinan ympärille on osoittautunut toimivaksi – lapset ovat selvästi eläytyneet tarinaan ja pysähtyneet miettimään väkivaltaa ja sen seurauksia.

Tosielämän tilanteita kuvaavien tehtävien avulla on pohdittu konkreettisia keinoja, joilla erilaisiin kiusaamis- ja väkivaltatilanteisiin voi puuttua. Tehtävien kautta oppilaita on kannustettu pohtimaan sitä, miten itse voi erilaisissa tilanteissa toimia ja toisaalta autettu sanoittamaan toiveita aikuisille.

Opettajat ovat kiitelleet, että oppitunneilla on onnistuttu herättelemään keskustelua tärkeästä aiheesta. Erityistä kiitosta on saatu siitä, että julkisuudessa esillä olleita – ja lapsia mietityttäneitä – nuorten tekemiä väkivaltatapauksia on pystytty käsittelemään luontevasti.

Rankkojen asioiden käsittelyä aikuisten tuella

Lapset näyttävät Eskon tarinan myötä oivaltaneen erityisesti sen, kuinka merkittävästi väkivallanteko voi horjuttaa perusturvallisuuden tunnetta. Oppilaita on esimerkiksi mietityttänyt, miksi Esko pelkäsi tapahtuman jälkeen niin paljon, ettei juuri poistunut kotoaan.

Oppitunnilla pohditaan myös oman arkiympäristön turvallisuutta. Päihteidenkäyttö aiheuttaa lapsissa selvästi eniten turvattomuutta, erityisesti siksi, että päihtyneet ihmiset ovat arvaamattomia. Paikat, joissa on turvallisia aikuisia koetaan sen sijaan turvallisena. Toisaalta aina sekään ei ole tae – erään oppilaan sanoin ”kiusatulle koulu on turvaton”.

Aihe on monessa mielessä rankka. Sen lisäksi, että Eskon tarina jää mietityttämään, on moni oppilas joutunut oman tai läheisen kokemuksen kautta kosketuksiin väkivallan tai kiusaamisen kanssa. Työskentelyssä on pidetty tärkeänä huomioida lasten tarve purkaa mieleen heränneitä ajatuksia, ja tälle onkin varattu riittävästi aikaa oppituntien yhteydessä.

Oppitunneilla on mukana myös alueen nuorisotyöntekijöitä, jotta nuorilla on mahdollisuus jutella oppitunnin jälkeen turvalliselle aikuiselle myös koulun ulkopuolella. Osalle tunneista on saatu mukaan myös poliisi, jolta oppilaat ovat saaneet kysyä askarruttavista asioista muun muassa itsepuolustukseen, rikosprosessin kulkuun tai alueen väkivaltatilastoihin liittyen.

Jatkuvaa kehitystyötä

Kuluneen kevään aikana saatujen kokemusten ja palautteen pohjalta oppituntikokonaisuus räätälöidään myös yläkouluille ja toiselle asteelle sopivaksi. Suunnittelutyössä on mukana muun muassa opettajia ja kuraattori. Nuorille tarkoitetut oppituntikokonaisuudet käynnistyvät syksyllä 2015.

Opettajille tullaan vielä lisäksi luomaan tuntisisältöjä täydentävä työkalu, jota voi hyödyntää teemojen herättämien tunteiden käsittelyssä. Työkalua luotaessa tarkoituksena on hyödyntää muun muassa Friends-ohjelman sisältöjä.

Mikäli rahoitusta saadaan, on oppituntia tarkoitus lähteä viemään tulevaisuudessa myös Itä-Helsingin ulkopuolelle. Jyväskylän kokeilu ja ympäri Suomea tullut kiinnostus ovat osoittaneet, että tilausta teemojen käsittelylle tällä menetelmällä löytyy runsaasti.

 

Lisää uusi kommentti

Uutiset

16.09.20

Blogikirjoitus: Aina väärässä paikassa

1980-luvulla Helsingin keskusta oli levoton paikka. Nuorten päihteidenkäyttö lisääntyi, rikollisuus siirtyi yhä...

Lue lisää

15.09.20

Nuorisotyön ammattilainen – vastaa julkisiin tiloihin jalkautuvan työn kyselyyn!

Monissa kunnissa lisättiin julkisiin tiloihin jalkautuvaa nuorisotyötä koronakeväänä. Aseman Lasten löytävässä...

Lue lisää

14.09.20

Blogikirjoitus: Nuorten tarpeet muuttuvat, muuttuuko nuorisotyö?

Tukka sekaisin, hieman liian suuri flanelipaita puolihuolimattomasti napitettuna sekä toisessa kädessä kahvikuppi ja...

Lue lisää

01.09.20

Mennään sinne missä nuoret ovat

Työn takana: Niilo Karjalainen, hankekoordinaattori Walkers on Wheels on Aseman Lapset ry:n valtakunnallinen hanke,...

Lue lisää