Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Yhdessä romaninuorisotyötä kehittämässä

Yhdessä romaninuorisotyötä kehittämässä

Aseman Lasten ja romanijärjestöjen yhteistyö on lisännyt osaamista ja kulttuurin ymmärrystä puolin ja toisin. 

Syksyllä 2017 Vantaan Tikkurilan asemanseudun alueella vietti aikaansa aikaisempaa enemmän romaninuoria. Jalkautuvien nuorisotyöntekijöiden lisäksi myös romaniyhteisöt huomioivat tämän. Nuorisotyöntekijöiden avuksi lähti vapaaehtoisia romaneja syventämään kohtaamisia nuorten kanssa.  

Tarve systemaattisemmalle jalkautuvalle työlle käynnisti sittemmin kiinteäksi muotoutuneen yhteistyön Romano Missio ry:n Terne Apre -hankkeen1 kanssa. 

Parin viime vuoden aikana osaamista on jaettu vastavuoroisesti: arjen yhteistyön lisäksi Aseman Lapset on esimerkiksi kouluttanut romanihankkeiden työntekijöitä julkisiin tiloihin jalkautuvaan nuorisotyöhön sekä katusovittelun2 hyödyntämiseen.  

Romano Mission työntekijät puolestaan ovat perehdyttäneet Aseman Lasten henkilökuntaa romanikulttuuriin. Romaneiden historiaan tutustuminen on auttanut ymmärtämään esimerkiksi romanien matalaa koulutustasoa valtaväestöön nähden. Aiemmin romanien elämä oli liikkuvaista, ja elämä pitkälti selviytymistä. Silloin koulunkäynti oli vaikeampaa. Vasta 1970-luvulla romanit alkoivat saada valtion tukemia asuntoja. 

jari_ja_mikko_korsossa_0.jpg
Kuva: Jari Faltin Romano Missiosta (vas) ja Mikko Riiheläinen Aseman Lapsilta jalkautumassa Vantaan Korsossa toukokuisessa auringonpaisteessa.

Tiedonvaihtoa, kohtaamisia ja raveja 

Yhteistyö on koettu erittäin hedelmällisenä: esimerkiksi löytävässä nuorisotyössä3 romanikulttuurin tuntemuksen lisääntyminen on helpottanut ja syventänyt kohtaamisia romaninuorten kanssa kauppakeskuksissa ja muualla kaupungilla, minne löytäjät yhteistyökumppaneineen jalkautuvat. 

 – Monet romaninuoret ovat selvästi hyväksyneet minut luotettavaksi aikuiseksi. Nykyään he tervehtivät ja vaihtavat kuulumisia avoimemmin silloinkin, kun olen liikenteessä ilman romanityöntekijöitä, löytävässä nuorisotyössä työskentelevä Mikko Riiheläinen kertoo.  

Jalkautuvan työn lisäksi yhteistyötä on tehty myös Aseman Lasten Walkers-bussilla. Terne Apren työntekijät Angelica Vironen ja Jari Faltin ovat saaneet nopeasti kontaktin bussilla heille ennestään tuttuihin nuoriin.  

Tiedonvaihto nuoria koskettavista ilmiöistä on hioutunut järjestöjen välillä vuosien varrella sujuvaksi. Myös kevyemmissä merkeissä on tehty yhteistyötä: ensi keväälle on esimerkiksi suunnitteilla osallistuminen Vermon raviradan keskiviikkoraveihin. Raveissa on sekä katsojina että harrastajina paljon romaninuoria. 

jari_ja_angelica_bussilla_malmilla_lokakuussa_0.jpg
Kuva: Jari ja Angelica Walkers-bussilla lokakuussa Malmilla. Kuvassa lisäksi bussitiimistä Mika Rouvinen (toinen vasemmalta) sekä Anne Toivonen (toinen oikealta). Keskellä nuorisotyönohjaaja Heidi Grandström Malmin seurakunnasta.

Romanityöntekijät tärkeitä kulttuuritulkkeja 

Riiheläinen kertoo, kuinka hän jatkuvasti oppii romanikulttuuriin kuuluvia pieniä nyansseja. Esimerkiksi ymmärrys romaninuorten kaksoisidentiteetin vaikutuksesta arkeen on lisääntynyt.  

– Romanikulttuurin yhteisöllisyydessä on valtavasti positiivista, Riiheläinen miettii. 

Romanien – kuten kenen tahansa – kohdalla kuitenkin kaikkein tärkeintä olisi muistaa kohdata ihmiset yksilöinä.   
 
– Romaneilla ei esimerkiksi ole mitään yhteistä linjaa kaikkiin asioihin, Angelica Vironen muistuttaa. 

Vironen näkee, että kaikkein tärkeintä on luoda nuoriin uskoa, että heissä on paljon potentiaalia ja lahjakkuutta – ja että he ovat arvokkaita.    

Onneksi myös yhteiskunnassa vallitsevista asenteista puhutaan nykyään enemmän. Edelleen monet romanit kuitenkin kohtaavat syrjintää.  

Etenkin nuorena, kun identiteetti on vasta muotoutumassa, kokemus siitä, ettei yhteiskunta hyväksy, horjuttaa helposti luottamuksen. Pahimmassa tapauksessa syntyy kokemus, että ulkopuolelle jättäytyminen on ainoa mahdollisuus selviytyä. 

walkers_mikko_mertsi_angelica_0.png
Kuva: Mikko osallistui syyskuussa Oulussa järjestetyille Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäiville, joiden teema tänä vuonna oli lapset ja nuoret. Samalla ehdittiin käydä tutustumassa Walkers Ouluun. Kuvassa keskellä Mikon ja ja Angelican kanssa niin ikään Terne Apre -hankkeessa työskentelevä Mertsi Berg.

Pienryhmästä tukea matkalla aikuisuuteen 

Myös Aseman Lasten Tyttötyössä4 on tehty yhteistyötä Terne Apre -hankkeen kanssa. Tyttötyö-projektissa työskentelevä Maarit Taipalinen on jalkautunut hankkeen työntekijöiden kanssa Itä-Helsingissä. Alueella on tavattu eri tavoin oirehtivia ja tukea tarvitsevia nuoria, joiden joukossa on romaninuoria.   

Syyskuussa Myyrmäessä käynnistyi lisäksi romanitytöille suunnattu pienryhmä yhteistyössä Terne Apren ja R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n Romaninuori-hankkeenkanssa.   

Ryhmätoiminnassa paneudutaan nuorten romanityttöjen itsetunnon kohottamiseen, naiseksi kasvamisen tukemiseen ja elämänhallintaan liittyviin asioihin. 

Romanikulttuurissa häveliäisyyssäännöt säätelevät monia keskustelun aiheita ja eri-ikäisten romanien kanssakäymistä. Eri sukupolvet eivät yleensä keskustele esimerkiksi seurustelusta. 

Siksi onkin tärkeää, että myös romaninuorilla on mahdollisuus keskustella aikuisuuteen liittyvistä aiheista luotettavan aikuisten kanssa.  

– Ryhmän tavoitteena on, että osallistujat voisivat jatkossa toimia muille tytöille ikään kuin isosiskoina, Taipalinen kertoo.  

Romani_tyttötyö.png
Kuva: Tyttöryhmässä on Maarit Taipalisen (vasemmanpuoleinen kuva) johdolla pohdittu esimerkiksi toisen kuuntelemista, anteeksi pyytämistä ja ystävyyden pelisääntöjä. 

Teksti: Iina Juntunen


1 Terne Apre -hankkeessa tehdään jalkautuvaa katutyötä 13–29-vuotiaiden pääkaupunkiseudulla asuvien romaninuorten kanssa. Nuorille tarjotaan heille luontevissa ajanviettopaikoissa tukea, neuvontaa ja ohjausta.   

2 Katusovittelu on toimintamalli, jossa nuoret saavat mahdollisuuden käsitellä tekemiään hölmöilyjä ja hyvittää niitä. Tapahtuneen osapuolet kohtaavat toisensa ammattilaisten ohjaamassa tapaamisessa ja nuoret saavat rakentavampia tapoja toimia vastaisuudessa. 

3 Löytävässä nuorisotyössä nuorisotyöllistä osaamista viedään kauppakeskuksiin, julkisen liikenteen risteyskohtiin sekä muualle julkisiin tiloihin, missä nuoret mielellään viettävät aikaansa. Aikuisten läsnäolo rauhoittaa nuorten ajanviettoa ja toisaalta puuttumista vaativiin tilanteisiin voidaan tarttua nopeasti hyödyntäen moniammatillista yhteistyöverkostoa.  

4 Tyttötyössä keskitytään 13–21-vuotiaiden tyttöjen seksuaaliterveyden vahvistamiseen – muun muassa omien rajojen tunnistamiseen ja turvataitojen vahvistamiseen. Työssä hyödynnetään erityisesti ryhmätoimintaa, jolloin voidaan vaikuttaa yksilön lisäksi nuoren kaveripiiriin.   

5 R3 Romaninuori-hanke on tarkoitettu 18–34-vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville romaneille, jotka haluavat mielekästä vapaa-ajan tekemistä tai kaipaavat tukea tulevaisuuden suunnittelussa ja arkisten asioiden hoitamisessa.  


Lisää uusi kommentti

Uutiset

15.09.20

Nuorisotyön ammattilainen – vastaa julkisiin tiloihin jalkautuvan työn kyselyyn!

Monissa kunnissa lisättiin julkisiin tiloihin jalkautuvaa nuorisotyötä koronakeväänä. Aseman Lasten löytävässä...

Lue lisää

01.09.20

Mennään sinne missä nuoret ovat

Työn takana: Niilo Karjalainen, hankekoordinaattori Walkers on Wheels on Aseman Lapset ry:n valtakunnallinen hanke,...

Lue lisää

24.08.20

TIEDOTE: Walkers-bussilla kohdataan korsolaisia nuoria ja tiivistetään alueen toimijoiden yhteistyötä

Vapaa julkaistavaksi heti, 24.8.2020 Liikkuvaa nuorisotyötä poikkeusoloissa Aseman Lapset ry:n Walkers-bussi...

Lue lisää

14.08.20

Tue jyväskyläläisiä nuoria lahjoittamalla pullonpalautusrahat!

Aseman Lasten ja muiden lasten ja nuorten hyvinvointia tukevien yhdistysten toimintaa voit tukea lahjoittamalla...

Lue lisää