Frontpage / Aseman Lapset Ry Jarjesto / Aseman Lapset ry:n toimintakertomukset

Toimintakertomus 2019

VUONNA 2019 Aseman Lasten toiminta jatkoi kasvuaan. Vuoden lopussa henkilöstömäärä hipoi jo neljääkymmentä. Walkers-toiminta täytti toimintakertomusvuonna 25 vuotta, ja katse suunnattiin myös järjestön juhlavuoden 2020 suunnitteluun. Vuoden aikana jatkettiin vakiintuneiden toimintamuotojemme toimintaa ja kehittämistä, mutta tehtiin myös uusia avauksia ja laajennuksia.

Maaliskuussa käynnistyneessä Tyttötyö-toiminnassa keskityttiin 13-21-vuotiaiden tyttöjen seksuaaliterveyden vahvistamiseen, muun muassa omien rajojen tunnistamiseen ja turvataitojen vahvistamiseen. Työssä hyödynnetään erityisesti ryhmätoimintaa, jolloin voidaan vaikuttaa yksilön lisäksi nuoren kaveripiiriin.

Vuoden lopulla päättyi Aseman Lasten Wauto-hankkeen ensimmäinen jakso. Walkers-autot eli Wautot ovat pyörien päällä liikkuvia nuorten kohtaamispaikkoja, joiden tarkoituksena on tarjota ammattilaisille keino täydentää paikallisen nuorisotyön katvealueita. Suurena ilonaiheena oli vuoden lopussa tullut tieto opetus- ja kulttuuriministeriön kolmen vuoden jatkorahoituksesta.

Kesäkuussa Jyväskylässä käynnistyneen Takku-hankkeen avulla selvitettiin nuorten opintojen esteitä, ehkäistiin syrjäytymistä ja koulupudokkuutta sekä edistettiin opintopolkujen pysyvyyttä. Hanke jatkuu myös vuonna 2020.

Helsingin K-0-toiminnassa aloitti Helsingin kaupungin ostopalveluna palkattu työntekijä vuoden alussa. Toinen työntekijä aloitti marraskuussa. K-0-toiminnassa pureudetaan erityisesti sellaisiin pitkään jatkuneisiin konfliktitilanteisiin, joiden kanssa kouluyhteisö kokee voimattomuutta, ja joissa tilanteet ovat jo johtaneet rikosilmoitukseen tai useampaan.

Loppuvuodesta valmisteltiin järjestön toimiston muuttoa vanhalta linja-autoasemalta uusiin tiloihin Helsingin Annankadulle. Muuton yhteydessä saatettiin myös ns. Bunkkeri-toiminnot (Katusovittelu, K-0, Pasila-hanke) saman katon alle.

Vuoden aikana tarkasteltiin erityisesti hallinnon ja viestinnän resurssointia. Järjestössä otettiin käyttöön uusia dokumenttihallinnon sekä viestinnän tapoja- ja välineitä vastaamaan henkilöstömäärän ja toiminnan kasvun aiheuttamiin haasteisiin. Sosiaalisen median käytänteitä, henkilöstöhallintoa sekä sisäistä viestintää ja henkilöstön digiosaamista päivitettiin tukemaan paremmin arjen työtä.

Aseman Lapset ry:n toiminkakertomus 2019 (linkki Issuu-palveluun)


Toimintakertomus 2018

Vuoden 2018 aikana Aseman Lasten toiminta laajeni sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti. Vuoden lopussa järjestön työntekijämäärä oli kasvanut jo 33 henkilöön.

Muutoksia tapahtui sekä jo olemassa olleissa toiminnoissa että kokonaan uusina avauksina. Aiemmin kehittämishankkeena toteutettu Löytävä nuorisotyö -toiminta jatkui pysyvänä toimintamuotona. Oulusta toiminta siirtyi Tampereelle. Myös lasten ja nuorten sovitteluita kehittävä katusovitteluhanke sai lisärahoitusta. Jatkovuosien aikana katusovittelua levitetään aikaisempaa vahvemmassa yhteistyössä THL:n sekä eri puolella Suomea toimivien sovittelutoimistojen kanssa.

Friends-toiminnasta käytössä oli vuoden aikana kaikki neljä eri ohjelmaversiota. Kehittämistyön osalta paneuduttiin erityisesti Friends-aineistojen sähköistämiseen, lapsiperheiden vanhempien parissa toteutettavan Friends-toiminnan kehittämiseen sekä liikuntapuolen kanssa tehtävään yhteistyön käynnistämiseen.

Myös Walkers-toiminnassa tapahtui uusiutumista. Vuoden aikana avattiin yksi uusi Walkers ja saatiin käyttöön kaksi uutta Walkers-autoa, jotka toimivat aivan pohjoisinta Lappia myöten. Toisaalta kolmen Walkers-kahvilan toiminta päättyi.

Aseman Lapset ry:n toimintakertomus 2018 (linkki Issuu-palveluun)


Toimintakertomus 2017

Vuosi 2017 oli Aseman Lapset ry:lle kasvun aikaa. Järjestön henkilöstö kasvoi vuoden aikana viidellä työntekijällä, ja vuoden lopussa työntekijöitä oli yhteensä 30. Samalla kasvoi toiminnan alueellinen ja valtakunnallinen tavoittavuus.

Uusia hankkeita käynnistyi vuoden aikana kaksi: Walkers-autojen toimintaa koordinoiva Walkers on Wheels -hanke (2017–2019) opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoituksella sekä Kiusaamiseen puuttuva K-0-hanke ME-säätiön, OKM:n sekä järjestön omalla rahoituksella. K-0:an kytkettiin alusta lähtien vahva tutkimusnäkökulma yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa. 

Nuoria kohdattiin vuoden aikana jälleen ennätysmäärä. Walkers-talolla laskettiin vuoden aikana yli 47 500 käyntiä ja Löytävä nuorisotyö -hankkeen työntekijät kohtasivat yli 10 500 nuorta liikkuessaan julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Suurten lukujen taakse kätkeytyy paitsi nuorisojoukkoja, myös yksilötyötä satojen nuorten kanssa. Nuorten kanssa ratkottiin näiden elämän haasteita ja solmukohtia ohjaten tarvittaessa eteenpäin muihin palveluihin.

Näistä asioista ja muista viime vuoden tapahtumista pääset lukemaan lisää Issuu-palvelussa julkaistusta vuoden 2017 toimintakertomuksestamme. Siirry palveluun alla olevasta painikkeesta.

Aseman Lapset ry:n toimintakertomus 2017


Toimintakertomus 2016

Vuonna 2016 tavoitettiin merkittävä määrä nuoria. Esimerkiksi Helsingin Walkers-talolla tehtiin kävijäennätys, kun asiakaskäyntejä kirjattiin yli 35 000. Yhdessä Talolta jalkautumisten kanssa Helsingin Walkersilla kohtaamisia kertyi 36 929. Toiminnantäyteinen vuosi siis!

Muutenkin järjestön toiminnan volyymi kasvoi, vaikka uusia hankkeita ei vuonna 2016 käynnistettykään. Löytävä nuorisotyö -hanke sai uuden työntekijän Ouluun, missä säännöllinen jalkautuminen useiden yhteistyökumppaneiden kanssa otti nopeasti tuulta siipiensä alle. Lisäksi Walkers-bussille palkattiin neljäs työntekijä. Vahvistuneella työntekijätiimillä pystyttiin vastaamaan nuorten tarpeisiin ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen paremmin. 

Lue toimintakertomus kokonaisuudessaan täältä.

 


Toimintakertomus 2015

Vuosi 2015 oli Aseman Lapset ry:n 25-vuotisjuhlavuosi. Vuosi käynnistyi työntäyteisesti – Raha-automaattiyhdistys myönsi katusovittelutoiminnalle erillisen hankerahoituksen, jolla toimintaa lähdettiin kehittämään ja laajentamaan valtakunnalliseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Taivun, pystyn, pärjään -hankkeessa puolestaan käynnistettiin Friends-ohjelman nuorille aikuisille tarkoitetun version tuominen Suomeen ja sen hyödyntäminen erityisesti taloudenhallinnan teemojen parissa. Walkers-toimintaa päästiin syksyn mittaan soveltamaan uudenlaisessa ympäristössä, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Walkers-auton hankintaan Veikkauksen tuotoista kertyneen nuorisotilarahoituksen.

Juhlavuotta vietettiinkin pääasiassa työn merkeissä, lue vuodestamme tarkemmin täältä.