Frontpage / Aseman Lapset ry / Järjestötoiminta ja hallitus

Järjestö

Aseman Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö.

Vuonna 1990 perustetun Aseman Lapset ry:n toimintaideologiana on lasten ja nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja aikuisten luontevan vuorovaikutuksen tukeminen. Haluamme tukea lasten ja nuorten lisäksi myös heidän lähipiiriään ja vaikuttaa yhteiskuntaan, jotta siitä tulisi nuorten hyvinvointia parantava.

Järjestömme luonteeseen kuuluu nopea reagoiminen nuorten elämässä tapahtuviin muutoksiin, ja luomme aktiivisesti kumppanuuksia monenlaisten, joskus yllättävienkin yhteistyötahojen kanssa.

Toimintamme piiriin kuuluu henkilökuntamme ja jäsenistömme lisäksi lähemmäs 400 vapaaehtoistyöntekijää ympäri Suomea. Jäsenemme ovat esimerkiksi nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan edustajia.

Aseman Lapset ry on Lastensuojelun Keskusliiton, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsen. Yhteistyömme piiriin kuuluu myös muita järjestöjä, kuntia, seurakuntia, yhteisöjä, yksityishenkilöitä, yrityksiä, viranomaisia ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Aseman Lapset ry:n jäseneksi?

Aseman Lapset ry:n jäseneksi voi anomuksesta liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalainen tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää sen toteutumista. Aseman Lapset ry:n hallitus käsittelee ja hyväksyy jäsenanomukset. Jos haluat liittyä Aseman Lapset ry:n jäseneksi, lähetä vapaamuotoinen anomus toiminnanjohtajallemme Christian Wentzelille, christian.wentzel [at] asemanlapset.fi.

Aseman Lapset ry:n kannatusjäseneksi?

Aseman Lapset ry:n kannatusjäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kannatusjäsenmaksu yksityisiltä henkilöiltä vuonna 2021 on 50 €/vuosi ja yrityksiltä ja yhteisöiltä 300 €/vuosi.

Kannatusjäseneksemme voit ilmoittautua helposti täyttämällä tämän lomakkeen.