3T - Toive, tavoite, tulevaisuus -hanke

Hanke on päättynyt.

Syyskuussa 2018 käynnistyneen 3T-hankkeen tavoitteena oli madaltaa ohjaus- ja tukipalveluihin osallistumisen kynnystä tuomalla palveluita niihin ympäristöihin, joissa nuoret muutenkin liikkuvat tai viettävät aikaansa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi Walkers-talo, Kohtaus ry:n tilat sekä pääkaupunkiseudun eri kauppakeskukset. 

Hankkeen kohderyhmänä olivat pääkaupunkiseudulla asuvat 16–29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, jotka ovat hankalassa työmarkkina-asemassa tai syrjäytymisuhan alla. Heidän kanssaan lähdettiin yhdessä miettimään sopivia jatkopolkuja ja kartoittamaan jo olemassa olevaa osaamista. Nuoren tilanteesta riippuen mahdollinen jatkopolku voi olla työllistyminen, koulutukseen hakeutuminen tai työkokeilu- /oppisopimuspaikan löytäminen. Joidenkin nuorten kohdalla prosessi on pidempi ja alkaa nuoren toiveiden ja haaveiden kartoittamisella. Tavoitteita kohti lähdettiin etenemään pikkuhiljaa. Välietappina saattoi olla esimerkiksi mielekkään vapaa-ajantoiminnan löytyminen, mikä tukee päivärytmin palauttamista.

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä myös yritysten kanssa. Yritysyhteistyöllä vaikeasti työllistyville nuorille tarjottiin mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi oppisopimuskoulutusta, työkokeiluja ja -harjoitteluja sekä kerryttää kokemusta työelämästä ja osoittamaan omaa osaamistaan. 

Hanketta toteutettiin yhteistyössä Live Palveluiden kanssa. 

 

Lataa hankkeen sähköinen esite tästä

Lisätietoja hankkeesta:

Jani Hoviaro 
+358 50 307 7631
jani.hoviaro [at] asemanlapset.fi

3T-hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston ESR:n tuella sekä toteuttajaorganisaatioiden omarahoituksella.

Uutiset

15.01.21

Aseman Lasten toiminta keväällä 2021

Saimme viime vuoden lopulla iloisia uutisia rahoituksen suhteen ja toimintamme jatkuu tämän vuoden ajan lähes samassa...

Lue lisää

15.12.20

Aseman Lasten toiminta vuonna 2021

Joulukuun alkupuoli on perinteisesti ollut jännittävää aikaa järjestöissä, sillä monet avustuspäätökset...

Lue lisää

14.12.20

3T-hankkeen päätöstilaisuudessa jaettiin kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa työskentelystä

NEET-nuorten joukossa on paljon sellaisia, joiden erityisen tuen tarvetta ei ole tunnistettu. ...

Lue lisää

01.12.20

Tyttötyössä on tuotu seksuaaliterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja nuorten vapaa-aikaan

“Kiitti kaikesta tästä, tuntu hyvältä jo pelkästään se et tiesi et joku oikeesti jaksaa kuunnella.” ...

Lue lisää