Frontpage / Toimintamuotomme / Tutkimushanke: Palveluiden pirunpolskasta nuorten nuotteihin

Tutkimushanke: Palveluiden pirunpolskasta nuorten nuotteihin – lapset esiin vallankäytön ja valtarakenteiden takaa 

Vuonna 2021 käynnistyvässä hankkeessa lähdetään laajan asiantuntijaryhmän avustuksella tutkimaan nykyisten palvelujen tilaa. Hankkeessa etsitään ratkaisuja siihen, miten palvelurakenteita tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat paremmin rikoksilla oireilevien nuorten tarpeisiin. 

Pirunpolskalla tarkoitetaan nykyisten palvelujen tilaa, jossa rakenteet vaikeuttavat nuorten tarpeisiin tarttumista sellaisina kokonaisuuksina, joita kompleksisten ongelmien kohtaaminen edellyttää. 

Tutkimushanketta rahoittaa Koneen Säätiö, ja se toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteiden kompleksisuustutkimusryhmän kanssa.  

Lisätietoja: hankepäällikkö Heikki Turkka, p. 050 518 5511, heikki.turkka [at] asemanlapset.fi