Frontpage / Tue Toimintaamme Tietosuoja Ja Rekisteriselosteet / Aseman Lapset ry:n sähköisen viestinnän rekisteriseloste

ASEMAN LAPSET RY:N VIESTINTÄREKISTERIN TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste
Laatimispäivämäärä: 24.5.2018

1. REKISTERIN NIMI 

Aseman Lapset ry:n viestintärekisteri

2. REKISTERIN PITÄJÄ 

Aseman Lapset ry
Simonkatu 3 a
00100 Helsinki
p. (09) 654 740
info [at] asemanlapset.fi

3. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ 

Hannamari Marttio
Simonkatu 3 a
00100 Helsinki
hannamari.marttio [at] asemanlapset.fi
p. 050 3778877

4. REKISTERISSÄ KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT 

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:

– etunimi
– sukunimi
– sähköpostiosoite
– postiosoite
– yksityishenkilöiden suostumus sähköisen viestinnän vastaanottamiseen

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Henkilötietoja käytetään Aseman Lapset ry:n uutiskirjeiden sekä muun sähköisen yleisöviestinnän lähettämiseen. Sähköinen viestintä voi sisältää Aseman Lapset ry:n viestintää, kutsuja tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä toimintaan liittyviä kyselyitä ja tutkimuksia. Henkilötietoja voidaan käyttää Aseman Lapset ry:n omiin tilastollisiin tarkoituksiin.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Aseman Lapset ry:n uutiskirjepalvelun voimassaoloajan.

Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä tai lähettämällä viestiä rekisterin pitäjälle.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Tietolähteenä ovat vastaanottajan verkkolomakkeella antamat tiedot sähköisen viestinnän tilaajaksi tai kannatusjäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä, jotka vastaanottaja syöttää itse. Tällöin henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus.

Sähköisen viestinnän rekisterin tietolähteenä ovat myös julkiset tietolähteet, jolloin on kyse aseman perusteella tehtävästä viestinnästä. Tällöin henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

8. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN 

Sähköposti- tai postiosoitetiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle Aseman Lapset ry:n oman viestinnän lähettämistä varten. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle edes uutiskirjeen lähettämistä varten.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. HENKILÖTIETOJEN TARKISTUSOIKEUS 

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

11. OIKEUS KIELTÄÄ TIETOJEN KÄYTTÖ JA OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Lisäksi kaikilla vastaanottajilla on oikeus kieltäytyä sähköisen yleisöviestinnän vastaanottamisesta.

12. VALITUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.